آرشیو ماهیانه بریده جراید

فروردین  ۱۳۹۵

عنوانتاریخروزنامه
کارگاه آموزشی خوشنویسی در آذرشهر برگزار شد ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
وزیر ارشاد: شناسایی گلوگاه های فساد در دولت ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
انتخابات انجمن نمایش استان آذربایجان شرقی برگزار می شود ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
گارگاه آموزش خوشنویسی در آذرشهر برگزار شد ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
انتخابات انجمن نمایش استان آذربایجان شرقی برگزار می شود ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
سند تدبیر و توسعه استان نمونه عینی اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
خالق گلش راز در شبستر تجلیل می شود ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
خالق گلش راز در شبستر تجلیل می شود ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
ادارات برتر فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی معرفی شدند ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
باید بخش خصوصی در حوزه فرهنگ فعال باشد ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
سند تدبیر و توسعه استان نمونه عینی اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
سند تدبیر و توسعه استان نمونه عینی اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
اجرای نمایش نامه موشگربه در تبریز ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
تئاتر گلن گری گلن راس روایت تلخی از بحران اقتصادی آمریکا ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
سند تدبیر و توسعه استان نمونه عینی اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
سند تدبیر و توسعه استان نمونه عینی اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
هنر و ادب موثر ترین ابزار برای فرهنگ سازی است ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
ادارات برتر فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی معرفی شدند ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
وزیر ارشاد : امنیت انتخابات محصول شبکه های اجتماعی بود ۲۵ فروردین ۱۳۹۵
عکاس خبرگزاری مهر سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیبر شد ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
عکاس خبرگزاری مهر سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیبر شد ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
وزیر ارشاد : امنیت انتخابات هفتم اسفند محصول شبکه های اجتماعی بود ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
وزیر ارشاد: فضا برای منتقدان دولت باز است ۲۳ فروردین ۱۳۹۵
مسلک شهداء چراغ راه هنرمندان متعهد است ۲۳ فروردین ۱۳۹۵
هنر ارزشی همواره ماندگار و اثر گذار است ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
مسلک شهداء چراغ راه هنرمندان متعهد است ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
هنرمندان انقلابی راهنمای جامعه به سمت بالندگی است ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
همایش بزرگداشت شیخ محمود شبستری در شأن وی برگزار شود ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
حضور گسترده هنرمندان متعهد در عرصه جهانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
برگزاری مسابقه عکس نوشت رضوی در تبریز ۱۸ فروردین ۱۳۹۵
برگزاری همایش بزرکداشت شیخ محمود شبسیتری عارف نامی ایران زمین ۱۷ فروردین ۱۳۹۵
برگزاری همایش بزرکداشت شیخ محمود شبسیتری عارف نامی ایران زمین ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
همایش بزرکداشت شیخ محمود شبستری اردیبهشت برکزار می شود ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
شبستر میزبان همایش ملی شیخ محمود شبستری ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
برگزاری همایش بزرکداشت شیخ محمود شبسیتری عارف نامی ایران زمین ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
برگزاری همایش بزرکداشت شیخ محمود شبسیتری عارف نامی ایران زمین ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
برپایی نمایشگاه کاریکاتور چهره چی لر در تبریز ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
همایش بزرگداشت شیخ محمود شبستری در شأن وی برگزار شود ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
همایش ملی بزرگداشت شهید شیخ محمد خیابانی ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
برگزاری همایش بزرکداشت شیخ محمود شبسیتری عارف نامی ایران زمین ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
همایش بزرکداشت شیخ محمود شبستری اردیبهشت برکزار می شود ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
اداره کشور در شرایط سخت مالی بزرگ ترین دستاورد دولت در سال 94 ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
برگزاری همایش بزرکداشت شیخ محمود شبسیتری عارف نامی ایران زمین ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
موسیقی نواحی؛ اولویت نخست دفتر موسیقی ارشاد ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
سبک زندگی اسلامی با حضور شایسته ی زنان در جامعه عملی می شود ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
برگزاری همایش بزرکداشت شیخ محمود شبسیتری عارف نامی ایران زمین ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
تاکید برتر برگزاری باشکوه همایش شیخ محمود شبستری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
تاکید برتر برگزاری باشکوه همایش شیخ محمود شبستری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
چهار هزار نشریه الکترونیکی مجوز فعالیت گرفتند ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
روز جهانی تئاتر در تبریز گرامی داشته شد ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
سبک زندگی اسلامی با حضور شایسته ی زنان در جامعه عملی می شود ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
تبریز خاستگاه تئاتر ایران ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
صدور پروانه فعالیت برای پانزده گروه نمایشی استان ۱ فروردین ۱۳۹۵