آرشیو ماهیانه بریده جراید

مهر  ۱۳۹۵

عنوانتاریخروزنامه
دکتر فرهنگی: لزوم حمایت از نمایشگاه های استانی کتاب ۲۹ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی اداره کل : نمایشگاه کتاب تبر یز مهمترین رویداد فرهنگی شمال غرب کشور ۲۹ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی اداره کل :نمایشگاه کتاب تبریز رویداد مهم فرهنگی شمالغرب کشور ۲۹ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۹ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل :90 ناشر از 23 کشور دنیا با 18 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب تبریز ۲۹ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی اداره کل :نمایشگاه کتاب تبریز رویداد مهم فرهنگی شمالغرب کشور ۲۹ مهر ۱۳۹۵
معاون سیاسی استاندار: کتاب همواره از جایگاه ویژه و ارزشمندی برخوردار است ۲۹ مهر ۱۳۹۵
نماینده ولی فقیه در استان : خواندن کتاب برای جوانان از نان شب واجب تر است ۲۹ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۹ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۹ مهر ۱۳۹۵
فروش کتاب های چاپ شده به نفع جمعیت در چهار دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۹ مهر ۱۳۹۵
معاون سیاسی استاندار: کتاب همواره از جایگاه ویژه و ارزشمندی برخوردار است ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل اوقاف: گسترش و تعمیق فرهنگ کتابخوانی عامل غنای فرهنگی جامعه است ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مسابقه بزرگ طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر ۲۸ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی وزیر ارشاد : نمایشگاه کتاب فرصتی برای ادای دین به حوزه فرهنگ و هنر و ادب است ۲۸ مهر ۱۳۹۵
نماینده ولی فقیه در استان : تاکید بر تخصیص یارانه برای ترویج فرهنگ کتابخوانی ۲۸ مهر ۱۳۹۵
نمایشگاه کتاب تبریز ؛ بزرگ ترین رویداد فرهنگی استان ۲۸ مهر ۱۳۹۵
گشایش چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت در نمایشگاه بین المللی تبریز ۲۸ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی وزیر ارشاد : نمایشگاه کتاب فرصتی برای ادای دین به حوزه فرهنگ و هنر و ادب است ۲۸ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی وزیر ارشاد : برگزاری نمایشگاه کتاب ادای دین به حوزه فرهنگ و هنر و ادب است ۲۸ مهر ۱۳۹۵
نماینده ولی فقیه در استان : نقش مهم کتاب در رشد اجتماعی / گشایش نمایشگاه قرن و عترت در تبریز ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : بزرگ ترین رویداد فرهنگی شمالغرب در تبریز / تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۸ مهر ۱۳۹۵
نماینده ولی فقیه در استان : خواندن کتاب برای جوانان از نان شب واجب تر است/ معاون فرهنگی وزیر ارشاد : برگزاری 70 نمایشگاه کتاب استانی طی 3 سال ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : حضور 90 ناشر از 23 کشور در نمایشگاه کتاب تبریز/ معاون فرهنگی اداره کل : حضور بیش از 1000 ناشر در دومین نمایشگاه بزرک کتاب کشور در تبریز ۲۸ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۸ مهر ۱۳۹۵
معاون سیاسی استاندار نباید کتابفروشی های تبریز تعطیل شود و فست فودی ها افزایش یابد ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل :90 ناشر از 23 کشور دنیا با 18 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب تبریز ۲۸ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی وزیر ارشاد : بازدید معاون وزیر ارشاد از بنیاد فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : فروش الکترونیکی بن کارت چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۸ مهر ۱۳۹۵
همایش تخصصی معرفی طرح های پایتختی کتاب در تبریز برگزار می شود / معاون فرهنگی اداره کل : نمایشگاه کتاب تبریز مهمترین رویداد فرهنگی شمالغرب کشور ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز/ مدیر کل : فروش الکترونیکی بن کارت چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۸ مهر ۱۳۹۵
معاون سیاسی استاندار نباید کتابفروشی های تبریز تعطیل شود و فست فودی ها افزایش یابد/ مدیر کل : 90 ناشر از 23 کشور دنیا با 18 عنوان کتاب تبریز ۲۸ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریزو سومین جشنواره هنر های تجسمی عجب شیر ۲۸ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
چهاردهمین نمایشگاه کتاب تبریز افتاح شد ۲۷ مهر ۱۳۹۵
آغاز به کار چهار دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : فرهنگ، شالوده کار در توسعه همه جانبه کشور ۲۷ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : نمایشگاه کتاب تبریز پزیرایی 1000 ناشر داخلی و 90 ناشر خارجی ۲۷ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
گشایش نمایشگاه کتاب تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل :90 ناشر از 23 کشور دنیا در نمایشگاه کتاب تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی وزیر ارشاد : نمایشگاه بین المللی کتاب فرصتی برای دیپلماسی فرهنگی ۲۷ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
نقد و بررسی کتاب دا در جهاردهمین نمایشگاه کتاب تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل :90 ناشر از 23 کشور دنیا با 18 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
نماینده ولی فقیه در استان : کتابخوانی و ترویج آن یک وظیفه ملی است ۲۷ مهر ۱۳۹۵
معاون سیاسی استاندار: کتاب همواره از جایگاه ویژه و ارزشمندی برخوردار است ۲۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : توسعه همه جانبه بدون نگرش فرهنگی محقق نخواهد شد ۲۷ مهر ۱۳۹۵
جشن کتاب در تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت گشایش یافت ۲۷ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۶ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۶ مهر ۱۳۹۵
آغاز به کار چهار دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۶ مهر ۱۳۹۵
معاون هنری اداره کل : برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب تبریز اعلام شد ۲۶ مهر ۱۳۹۵
معاون هنری اداره کل : برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب تبریز اعلام شد ۲۶ مهر ۱۳۹۵
نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز از امروز آغاز به کار می کند ۲۶ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۶ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۶ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : حضور هزار ناشر داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۶ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز / تبریز میزبان 979 ناشر می شود ۲۶ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : چهاردهمین نمایشگاه کتاب تبریز 26 مهر ماه گشایش می یابد ۲۵ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۵ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۵ مهر ۱۳۹۵
معاون هنری اداره کل : برنامه های جنبی چهار دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز اعلام شد ۲۵ مهر ۱۳۹۵
معاون هنری اداره کل : برنامه های جنبی چهار دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز اعلام شد ۲۵ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۴ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۴ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۴ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : تجلیل از فعالان و خانواده شهدای عرصه چاپ آذربایجان شرقی ۲۴ مهر ۱۳۹۵
معاون هنری اداره کل : برنامه های جنبی چهار دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز اعلام شد ۲۴ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریزو سومین جشنواره هنر های تجسمی عجب شیر ۲۴ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : چهاردهمین نمایشگاه کتاب تبریز 26 مهر ماه گشایش می یابد ۱۹ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱۹ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱۹ مهر ۱۳۹۵
اداره ارشاد بناب : عدم نظارت دقیق نسبت به نصب بنرها در سطح شهر ۱۹ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱۹ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی اداره کل : ثبت نام برای بن کارت نمایشگاه های کتاب آغاز شد ۱۹ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات سومین جشنواره هنرهای تجسمی عجب شیر ۱۹ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : سومین جشنواره خوشنویسی شهرستان ملکان در سال 96 بصورت کشوری برگزار می شود ۱۹ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱۹ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱۹ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱۹ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : اشتغال 20 هزار نفر در آذربایجان شرقی در کار های فرهنگی ۱۹ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی اداره کل : آغاز فروش اینترنتی بن کتاب چهار دهمین نمایشگاه کتاب تبریز ۱۹ مهر ۱۳۹۵
مدیرکل : سهم فرهنگ و هنر در اقتصاد آذربایجان شرقی مبهم است! ۱۹ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱۸ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱۸ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : حضور 1000 ناشر داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱۸ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی اداره کل : آغاز فروش اینترنتی بن کتاب چهار دهمین نمایشگاه کتاب تبریز ۱۸ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز 26 مهر گشایش می یابد ۱۸ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی در بهمن برگزار می شود ۱۸ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی اداره کل : آغاز فروش اینترنتی بن کتاب چهار دهمین نمایشگاه کتاب تبریز ۱۸ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : در صدد ارتقای میانگین مطالعه در استان هستیم ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : برپایی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب در تبریز ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : اختصاص مقام پنجم نشر کتاب به استان ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : جشنواره مطبوعات در بهمن امسال برگزار می شود ۱۷ مهر ۱۳۹۵
معاون قرآنی اداره کل : برپایی نمایشگاه قرآن و عترت هم زمان با ماه محرم در تبریز ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : افزایش سرانه مطالعه یکی از اهداف اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : چهاردهمین نمایشگاه کتاب تبریز 26 مهر ماه گشایش می یابد ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل: حضور هزار ناشر داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با حضور 1000 ناشر داخلی و خارجی ۱۷ مهر ۱۳۹۵
معاون هنری اداره کل : نخستین جشنواره سراسری عکس سال ارسباران در ایام دهه فجر در شهرستان اهر برگزار می شود ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : تبریز میزبان 1000 ناشر داخلی و خارجی ۱۵ مهر ۱۳۹۵
هنرمند برجسته تبریزی نشان درجه یک هنری کشور را دریافت کرد ۱۴ مهر ۱۳۹۵
ارسباران در قاب عکس ۱۴ مهر ۱۳۹۵
نشان درجه یک هنری نصیب برجسته تبریزی شد ۱۴ مهر ۱۳۹۵
دریافت نشان درجه یک هنری کشور توسط هنرمندان تبریزی ۱۴ مهر ۱۳۹۵
هنرمند تبریزی نشان درجه یک کشور را دریافت کرد ۱۴ مهر ۱۳۹۵
دریافت نشان درجه یک هنری کشور توسط هنرمندان برجسته تبریزی ۱۴ مهر ۱۳۹۵
گرامیداشت زادروز استاد داود مثمر عاصی شاعر پیشکوت مراغه ۱۳ مهر ۱۳۹۵
برگزاری نمایشگاه قرآن توسط ارشاد آذربایجان شرقی ۱۳ مهر ۱۳۹۵
زادروز عاصی شاعر پیشکسوت مراغه گرامی داشته شد ۱۳ مهر ۱۳۹۵
اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی نمایشگاه قرآن برگزار می کند ۱۲ مهر ۱۳۹۵
معاون هنری اداره کل : نخستین جشنواره سراسزی عکس سال ارسباران در اهر برگزار می شود ۱۲ مهر ۱۳۹۵
معاون هنری اداره کل : نخستین جشنواره سراسزی عکس سال ارسباران در اهر برگزار می شود ۱۲ مهر ۱۳۹۵
معاون هنری اداره کل : اولین جشنواره عکس ارسباران در اهر برگزار می شود ۱۲ مهر ۱۳۹۵
اداره ارشاد مراغه : برگزاری کارگاه هنرهای تجسمی و خوشنویسی با موضوع مدافعان حرم در مراغه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : فرهنگ اقتصاد مقاومتی گفتمان سازی شود /....... ۱۱ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل ذ: کارهای آماده سازی تبریز 2018 جزیره ای و پراکنده انجام می شود ۱۱ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : آمایش فرهنگی آذربایجان شرقی ضروری است / باید چشم...... ۱۱ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : واگذاری برنامه ها به مردم و هنرمندان اولویت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۱ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : نظارت مستمر بر روند برگزاری جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵
وزارت ارشاد به دنبال واسپاری امور به بخش خصوصی است ۱۱ مهر ۱۳۹۵
ضعف در تبلیغات بزرکترین آسیب هنر کشور است ۱۰ مهر ۱۳۹۵
لزوم تبلیغ آثار هنرمندان کشور ۱۰ مهر ۱۳۹۵
نفرات برتر نهمین جشنواره سراسری خوشنویسی غدیر مشخص شدند ۱۰ مهر ۱۳۹۵
نفرات برتر نهمین جشنواره سراسری خوشنویسی غدیر مشخص شدند ۱۰ مهر ۱۳۹۵
ضعف در تبلیغات بزرکترین آسیب هنر کشور است ۱۰ مهر ۱۳۹۵
نفرات برتر جشنواره خوشنویسی مشق عشق معرفی شدند ۸ مهر ۱۳۹۵
برگزاری کارگاه هنر های تجسمی مدافعان حرم در مراغه ۸ مهر ۱۳۹۵
امور فرهنگی باید به اهل فرهنگ واگذار شود ۷ مهر ۱۳۹۵
ناشران برای حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز تا 7 مهر فرصت دارند ۷ مهر ۱۳۹۵
فرصت اندک برای حضور در نمایشگاه کتاب تبریز ۷ مهر ۱۳۹۵
تجلیل از عکاسان تبریزی در کنگره ملی شعر ادب فارسی در بنیاد شهریار تهران ۷ مهر ۱۳۹۵
جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی ، نمونه بارز اعتماد به هنرمندان ۷ مهر ۱۳۹۵
جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی ، نمونه بارز اعتماد به هنرمندان ۷ مهر ۱۳۹۵
جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی برگزیدگان خود را شناخت ۷ مهر ۱۳۹۵
جشنواره ی کل ! از آرزو تا واقعیت ۷ مهر ۱۳۹۵
ایام غم فرهنگ و هنر ، به سر آمد ! ۶ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات اولین جشنواره استانی مویسقی عاشیقلار ۶ مهر ۱۳۹۵
معرفی هیات داوران جشنواره خوشنویسی مشق عشق ۶ مهر ۱۳۹۵
ناشران برای حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز تا 7 مهر فرصت دارند ۶ مهر ۱۳۹۵
معاون هنری اداره کل : داوران جشنواره مشق عشق معرفی شدند ۵ مهر ۱۳۹۵
معاون هنری اداره کل : معرفی هیات داوران جشنواره خوشنویسی مشق عشق ۵ مهر ۱۳۹۵
اسنادی که جایگاه هنر نمایش در تبریز را اثبات می کند ۵ مهر ۱۳۹۵
معرفی هیات داوران جشنواره خوشنویسی مشق عشق ۵ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : دومین سوگواره موسیقی محرم در تبریز برگزار می شود ۴ مهر ۱۳۹۵
داور جشنواره تئاتر: تضمین سلامت جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی ۴ مهر ۱۳۹۵
چهارمین سالن تئاتر شهر تبریز به نام استاد قبه زرین مزین شد ۴ مهر ۱۳۹۵
داور جشنواره تئاتر: تضمین سلامت جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی ۴ مهر ۱۳۹۵
داور جشنواره تئاتر: آنچه از بزرگان وام می گیرد باید درست استفاده شود ۴ مهر ۱۳۹۵
چهارمین سالن تئاتر شهر تبریز به نام استاد قبه زرین مزین شد ۴ مهر ۱۳۹۵
اولین جرقه های تئاتر در آذربایجان شرقی شکل گرفته است ۳ مهر ۱۳۹۵
داور جشنواره تئاتر : تبریز به تنهایی بخشی از تاریخ تئاتر ایران است ۳ مهر ۱۳۹۵
همایش بزرگداشت استاد شهریار در تبریز برگزار شد ۳ مهر ۱۳۹۵
داور جشنواره تئاتر: تئاتر تبریز بخشی از تاریخ ایران است ۳ مهر ۱۳۹۵
داورن جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی معرفی شدند ۳ مهر ۱۳۹۵
داور جشنواره تئاتر: آنچه از بزرگان وام می گیرد باید درست استفاده شود ۳ مهر ۱۳۹۵
تبلیغات بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی ۳ مهر ۱۳۹۵
داور جشنواره تئاتر : تبریز به تنهایی بخشی از تاریخ تئاتر ایران است ۳ مهر ۱۳۹۵
هنر های نمایشی از تبریز وارد کشور شده است ۳ مهر ۱۳۹۵
آغاز جشنواره سراسری خوسنویسی غدیر در تبریز ۱ مهر ۱۳۹۵
اداره ارشاد اهر : همایش نظیره سرایان حید ر بابا سلام در اهر برگزارشد ۱ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل ذ: اقدامات تئاتر شهر قابل تقدیر است ۱ مهر ۱۳۹۵
مدر کل : راه نفوذ به دل مخاطب ، انتقال پیام است ۱ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : برای نفوذ به دل مخاطب پیام باید هنرمندانه منتقل شود! ۱ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل: برای برگزاری جشنواره تئاتر آماده ایم ۱ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی اداره کل : شروع به کار ستاد اجرایی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱ مهر ۱۳۹۵
معاون هنری اداره کل : اولین همایش شعر و موسیقی قره داغ در خدا آفرین ۱ مهر ۱۳۹۵
معاون فرهنگی اداره کل : شروع به کار ستاد اجرایی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱ مهر ۱۳۹۵
مدیر کل : نظارت مستمر بر روند برگزاری جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی ۱ مهر ۱۳۹۵
فرماندار شهرستان بناب: اجازه تعطیلی هیج جشنواره رادر بناب نمی دهیم ۱ مهر ۱۳۹۵
وزیر ارشاد : اشتراک های فرهنگی زمینه مناسبی برای همکاری میان ایران و تایلند است ۱ مهر ۱۳۹۵