آرشیو ماهیانه بریده جراید

اسفند  ۱۳۹۷

عنوانتاریخروزنامه
ساخت فیلم و سریال از زندگی پروین اعتصامی در تبریز پیگیری می شود ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
زن اصلی ترین عضو سازنده اجتماع است ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
برگزید گان جشنواره بین المللی پروین اعتصامی معرفی شدند ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساخت فیلم و سریال از زندگی پروین اعتصامی در تبریز پیگیری می شود ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
مراقب باشیم تا نام تبریز بلند و بلند آوازه بماند ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی شاعر اخلاق گراست ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی نخستین شاعر زن ایرانی با شهرت فرامرزی ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی شاعر نسل های آینده ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی احیا کننده شعر مناظره ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی اندیشه یک زن را به رخ همه کشید ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی بزرگترین شاعر زن ایرانی در طول تاریخ است ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی تبریزی احیا کننده سبک شعری مناظره است ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی اندیشه یک زن را به رخ همه کشید ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
جشنواره بین المللی پروین اعتصامی در تبریز آغاز شد ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
فارسی 600 سال پیش زبان دولتی در شبه قاره هند بود ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی شاعر قرن های آینده هم است ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جشنواره بین المللی پروین اعتصامی در تبریز آغاز شد ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی شاعر تمام قرن هاست ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی در قدرت کلام و چیره دستی صنایع ادبی نامور است ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی شاعر قرن های آینده هم است ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی معرف بخش مهمی از شعر و ادب ایران است ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
متعلق بودن پروین اعتصامی به خاک تبریز و آذربایجان افتخار بزرگی است ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بر گزاری جشنواره بین المللی موسیقی دفاع و مقاومت در تبریز ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
رونمایی از آثار برجسته با موضوع پروین اعتصامی ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
6 اثر بر جسته با موضوع پروین اعتصامی رونمایی می شود ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
جشنواره بین المللی موسیقی دفاع و مقاومت در تبریز برگزار می شود ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
قلمروی شعر و ادب آذربایجان در طول تاریخ بسیار گسترده بوده است ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
تقصیر خودمان است که تا کنون پروین به دنیا معرفی نشده است ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
برگزاری جشنواره موسیقی دفاع و مقاومت در تبریز ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
6 اثر بر جسته پروین اعتصامی رونمایی می شود ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
جشنواره پروین اعتصامی گام ارزشمند ادبی - فرهنگی ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ارسال 100 اثر داخلی و خارجی به دبیر خانه جشنواره بین المللی پروین اعتصامی ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
ارسال 100 اثر داخلی و خارجی به دبیر خانه جشنواره بین المللی پروین اعتصامی ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
فراخوان جشنواره فیلم و عکس نظاره در مراغه منتشر شد ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
گستردگی قلمروی شعر و ادب آذربایجان تاریخی است ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
فرزند استاد شهریار : جایگاه رفیع پروین اعتصامی نزد شهریار ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی جزو سر آمد های ادبیات ایران است ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
جشنواره فیلم تبریز ، ویترین توانمندی های سینمایت ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی ، نماد زن تحول آفرین ایرانی است ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
برگزیدگان دومین جشنواره فیلم تبریز معرفی شدند ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
اعلام نامزد های جایزه جشنواره فیلم تبریز ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
جشنواره فیلم تبریز ، ویترین توانمندی های سینمایی استان است ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
نامزد های دریافت جایزه دومین جشنواره فیلم تبریز اعلام شدند ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
جشنواره فیلم تبریز ویترین توانمندی های سینمایی ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
وزیر ارشاد : در بنیاد فرهنگ ، هنر و ادب رآذربایجان نیز توجه به سرمایه های اجتماعی برای حفظ هویت آن ضروری است ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
دومین جشنواره فیلم تبریز آغاز به کار کرد ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
زنگ پروین اعتصامی در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی ، نماد زن تحول آفرین ایرانی است ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی ، نماد زن تحول آفرین ایرانی ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
وزیر ارشاد: راه اندازی دفاتر بنیاد فرهنگ ، و ادب آذربایجان در 4 استان کشور ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
آیین اختتامیه جشنواره سهند داستانک برگزار شد ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
آیین اختتامیه جشنواره سهند داستانک برگزار شد ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
وزیر ارشاد : راه اندازی دفاتر بنیاد فرهنگ ، هنر و ادب آذربایجان در 4 استان کشور ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
وزیر ارشاد : لازمه حفظ هویت ملی در ارتباطات جهانی توجه ویژه به قومیت است ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
زنگ نمادین جشنواره پروین اعتصامی در تبریز نواخته شد ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
لزوم توجه به هنر و ادب آذربایجان برای حفظ هویت آن ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
جشنواره فیلم تبریز آغاز شد ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
نخستین جشنواره تئاتر خلاق در شهرستان آذرشهر افتتاح شد ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
زنگ نمادین جشنواره پروین اعتصامی در تبریز نواخته می شود ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
تبلیغات دومین جشنواره فیلم تبریز ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
زنگ نمادین جشنواره پروین اعتصامی در تبریز نواخته می شود ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
نفرات برتر جشنواره شعر کوثر در مرند معرفی شدند ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
تبلیغات دومین جشنواره فیلم تبریز ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
معرفی نفرات برتر جشنواره شعر کوثر مرند ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
حضور 46 فیلم از شمالغرب کشور در جشنواره فیلم تبریز ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
رونمایی از کتاب سوزلرین واحد یازیلیشی ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
راهیابی 45 اثر به جشنواره فیلم تبریز ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
پروین اعتصامی شاعره ای بی نظیر در تاریخ ادبیات ایران ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
برگزیده گان جشنواره شعر کوثر مرند معرفی شدند / هنرمند مراغه ای مقام اول جشنواره خوشنویسی مشق عشق را کسب کرد ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
45 اثر به بخش رقابتی جشنواره فیلم تبریز راه یافت ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
تبلیغات دومین جشنواره فیلم تبریز ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
تبلیغات جشنواره بین المللی پروین اعتصامی ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
ویژه برنامه های جنبی جشنواره بین المللی پروین اعتصامی اعلام شد ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
تبلیغات جشنواره بین المللی پروین اعتصامی ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
تبلیغات دومین جشنواره فیلم تبریز ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
گلباران آرامگاه پروین اعتصامی ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
آغاز به کار انجمن هنر عکاسی عجب شیر ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
انجمن هنر عکاسی عجب شیر آغاز به کار کرد ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
گنجینه فرهنگ ایران به دنیا معرفی شود ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
طرح جامع غربالگیری سلامت خبرنگاران در آذربایجان شرقی اجرا می شود / نخستین دوره جشنواره ملی خوشنویسی در ملکان برگزار شد ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
ارسال 963 اثر به دبیر خانه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
عرفان اشعار پروین اعتصامی در تاریخ ادبیات ایران بی نظیر است ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
963 اثر به دبیر خانه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی رسید ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
ارسال 963 اثر به دبیر خانه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
161 اثر به جشنواره تئاتر ارس ارسال شد ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
ارسال یک هزار اثر به دبیر خانه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
161 اثر به دبیر خانه جشنواره تئاتر ارس رسید ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
ارسال 963 اثر به دبیر خانه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی / سه فیلم از مراغه به جشنواره های شبدیز و تبریز راه یافت ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ارسال 161 اثر به دبیر خانه جشنواره تئاتر ارس ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
راهیابی 3 فیلم از مراغه به جشنواره های فیلم تبریز و شبدیز ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
رقابت 936 اثر در جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی/ اختتامیه 11 اردیبهشت 98 ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
تبلیغات دومین جشنواره فیلم تبریز ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ارسال 963 اثر به دبیر خانه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۹ اسفند ۱۳۹۷
جای خالی قصه های قرآنی در تربیت فرزندان احساس می شود ۹ اسفند ۱۳۹۷
اعلام اسامی فیلم های راه یافته به دومین جشنواره فیلم تبریز ۹ اسفند ۱۳۹۷
لزوم حمایت نهادی های فرهنگی استان از جشنواره فیلم تبریز ۹ اسفند ۱۳۹۷
برگزاری کنگره علمی و هنری میر علی تبریزی ۸ اسفند ۱۳۹۷
عکاس تبریزی برنده جشنواره عکاسی آمریکا شد ۸ اسفند ۱۳۹۷
کنگره علمی و هنری میر علی تبریزی برگزار می شود / عکاس تبریزی برنده جشنواره عکاسی آمریکا شد / نمایش همسایه آقا در تبریز روی صحنه می رود ۸ اسفند ۱۳۹۷
بزرگداشتی برای بنیانگذار نستعلیق ۸ اسفند ۱۳۹۷
عکاس تبریزی برنده جشنواره عکاسی آمریکا شد ۸ اسفند ۱۳۹۷
انتخاب روستای دریان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از روستاهای دوستدار کتاب کشور ۸ اسفند ۱۳۹۷
آذربایجان شرقی رتبه اول واگذاری فضا های فرهنگی را دارد ۸ اسفند ۱۳۹۷
فضای مجازی ابزاری در دست نشریات مکتوب ۷ اسفند ۱۳۹۷
هیئت داوران جشنواره فیلم تبریز معرفی شدند ۷ اسفند ۱۳۹۷
آذربایجان شرقی رتبه اول واگذاری فضا های فرهنگی را دارد ۶ اسفند ۱۳۹۷
ورود بخش خصوصی به حوزه فرهنگ و هنر ضروری است ۶ اسفند ۱۳۹۷
رتبه اول آذربایجان شرقی در واگذاری فضاهای فرهنگی ۶ اسفند ۱۳۹۷
معرفی هیئت داوران جشنواره فیلم تبریز ۶ اسفند ۱۳۹۷
رونمایی از ساز باس ابزار جدید موسیقی آذربایجانی ۶ اسفند ۱۳۹۷
جشنواره فیلم تبریز باید به برند تبدیل شود ۶ اسفند ۱۳۹۷
آمادگی تعمیق مناسبات فرهنگی با ایران هستیم ۶ اسفند ۱۳۹۷
ضرورت برگزاری جشنواره فیلم تبریز ۶ اسفند ۱۳۹۷
رتبه اول واگذاری فضا های فرهنگی ایران را کسب کردیم ۶ اسفند ۱۳۹۷
آذربایجان شرقی رتبه اول واگذاری فضا های فرهنگی ۶ اسفند ۱۳۹۷
هیئت داوران جشنواره فیلم تبریز معرفی شدند ۶ اسفند ۱۳۹۷
آذربایجان شرقی رتبه اول واگذاری فضا های فرهنگی را دارد ۶ اسفند ۱۳۹۷
هیئت داوران جشنواره فیلم تبریز معرفی شدند ۶ اسفند ۱۳۹۷
آذربایجان شرقی رتبه اول واگذاری فضا های فرهنگی را دارد ۶ اسفند ۱۳۹۷
320 هزار نفر از آذربایجان شرقی در آزمون قرآن و عترت شرکت کردند ۶ اسفند ۱۳۹۷
شرکت 320هزار نفر از آذربایجان شرقی در آزمون قرآن و عترت ۶ اسفند ۱۳۹۷
آذربایجان شرقی رتبه اول واگذاری فضا های فرهنگی را دارد ۶ اسفند ۱۳۹۷
ورود بخش خصوصی به حوزه فرهنگ و هنر ضروری است ۶ اسفند ۱۳۹۷
رونمایی از << ساز باس>> ابزار جدید موسیقی آذربایجانی / نمایشگاه کتاب های ترکی در مرند گشایش یافت ۵ اسفند ۱۳۹۷
برگزاری جشنواره شعر و موسیقی عاشیقلار ارسباران در ورزقان ۵ اسفند ۱۳۹۷
320 هزار نفر از آذربایجان شرقی در آزمون قرآن و عترت شرکت کردند ۵ اسفند ۱۳۹۷
هنرمندان جمهوری آذربایجان و آذربایجان شرقی آثار مشترک تولید کنند ۵ اسفند ۱۳۹۷
هیچ کس حق برخورد سلیقه ای با فرهنگ و هنر را ندارد ۵ اسفند ۱۳۹۷
کنگره میر علی تبریزی واضع خط نستعلیق در تبریز برگزار می شود ۵ اسفند ۱۳۹۷
سومین جشنواره منطقه ای شعر و موسیقی عاشیقلار ارسباران برگزار می شود ۵ اسفند ۱۳۹۷
برگزاری سومین جشنواره منطقه ای شعر و موسیقی عاشیقلار ارسباران ۵ اسفند ۱۳۹۷
رونمایی از نخستین << ساز باس>> عاشیقی طراحی شده توسط چنگیز مهدی پور در تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۷
استقبال فعالان رسانه ای استان از چهارمین جشنواره مطبوعات ۴ اسفند ۱۳۹۷
حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از راه اندازی موزه چاپ و نشر و تعلیم و تربیت در تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۷
تمدید مهلت ارسال اثر به چهارمین جشنواره مطبوعات آذربایجان ۴ اسفند ۱۳۹۷
هنرمندان جمهوری آذربایجان و آذربایجان شرقی آثار مشترکی رابرای ارائه در عرصه های جهانی تولید کنند ۴ اسفند ۱۳۹۷
رونمایی از نخستین << ساز باس>> عاشیقی در تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۷
اجازه سنگ اندازی بر سر راه جشنواره فیلم تبریز را نمی دهیم ۴ اسفند ۱۳۹۷
جشنواره مطبوعات یک هفته تمدید شد ۴ اسفند ۱۳۹۷
آمادگی باکو برای تعمیق مناسبات فرهنگی با ایران ۴ اسفند ۱۳۹۷
جشنواره فیلم تبریز باید به برند تبدیل شود ۴ اسفند ۱۳۹۷
تبلیغات چهارمین جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان آذربایجان شرقی ۴ اسفند ۱۳۹۷
هنرمندان دو آذربایجان آثار جهانی تولید کنند ۴ اسفند ۱۳۹۷
استقبال تماشاگران از نمایش اتابک پارکینین تراژادی سی ۴ اسفند ۱۳۹۷
به هیچکس اجازه سنگ اندازی بر سر راه جشنواره فیلم تبریز را نمی دهیم ۴ اسفند ۱۳۹۷
هنرمندان جمهوری آذربایجان و آذربایجان شرقی آثار مشترکی در عرصه های جهانی تولید کنند ۴ اسفند ۱۳۹۷
دومین جشنواره فیلم تبریز به راه خود ادامه می دهد ۲ اسفند ۱۳۹۷
هیئت انتخابات جشنواره فیلم تبریز آغاز به کار کرد ۲ اسفند ۱۳۹۷
تمدید مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۲ اسفند ۱۳۹۷
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷
ارتباطات فرهنگی دمشق و تبریز توسعه می یابد ۲ اسفند ۱۳۹۷
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۲ اسفند ۱۳۹۷
حمایت از هنرمندان هدف جشنواره های هنری است / نمایشگاه هنر های تجسمی مرند افتتاح شد ۱ اسفند ۱۳۹۷
نمایشگاه هنر های تجسمی مرند افتتاح شد ۱ اسفند ۱۳۹۷
معرفی داوران جشنواره تئاتر خیابانی ارس ۱ اسفند ۱۳۹۷
هیئت انتخاب جشنواره فیلم تبریز آغاز به کار کرد ۱ اسفند ۱۳۹۷
آغاز به کار هیئت انتخابات جشنواره فیلم تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷
حمایت از هنرمندان هدف جشنواره های هنری است ۱ اسفند ۱۳۹۷