آرشیو ماهیانه بریده جراید

مهر  ۱۳۹۷

عنوانتاریخروزنامه
برگزاری بزرکترین رویداد فرهنگی شمال غرب کشور در تبریز ۳۰ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۳۰ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : راه اندازی گذر فرهنگ و هنر در تبریز ۳۰ مهر ۱۳۹۷
انتقاد دکتر پزشکیان از حضور نیافتن وزیر ارشاد در نمایشگاه کتاب تبریز ۳۰ مهر ۱۳۹۷
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز گشایش یافت ۳۰ مهر ۱۳۹۷
نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر : مسئولان استانی با دستانی خالی نمایشگاه کتاب را شروع کردند ۳۰ مهر ۱۳۹۷
تحرک فضای فرهنگی آذربایجان شرقی نیازمند مشارکت بخش خصوصی است ۳۰ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۳۰ مهر ۱۳۹۷
استاندار آذربایجان شرقی : بزرگ ترین کتابخانه کشور در تبریز احداث می شود ۳۰ مهر ۱۳۹۷
تنها یک سیزدهم بودجه فرهنگی کشور مربوط به وزارت ارشاد است ۳۰ مهر ۱۳۹۷
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بست و گسترش کتابخوانی را شاه کلید قله های معرفت در فرهنگ و تمدن اسلامی دانست ۳۰ مهر ۱۳۹۷
انتقاد نائب رئیس مجلس از عدم حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در نمایشگاه کتاب تبریز ۳۰ مهر ۱۳۹۷
با حضور 20 ناشر خارجی ؛ آغاز رسمی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۳۰ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۳۰ مهر ۱۳۹۷
فراخوان سوگواره خروش خون در عجبشیر منتشر شد ۳۰ مهر ۱۳۹۷
نماینده ولی فقیه در استان : کتاب عامل صیانت از اندیشه دانشمندان است ۳۰ مهر ۱۳۹۷
استاندار آذربایجان شرقی : بزرگ ترین کتابخانه کشور در تبریز احداث می شود ۳۰ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : فرهنگ و هنر منبع پایان ناپذیر اقتصاد کشور است ۳۰ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۳۰ مهر ۱۳۹۷
نماینده ولی فقیه در استان : توسعه کتاب خوانی ، قله های معرفت است ۳۰ مهر ۱۳۹۷
معاون پارلمانی وزیر : نمایندگان مجلس به افزایش بودجه فرهنگ کمک کنند ۳۰ مهر ۱۳۹۷
نما یشگاه بین المللی کتاب تبریز گشایش یافت ۳۰ مهر ۱۳۹۷
استاندار آذدربایجان شرقی تشریح کرد : پیشینه عظیم فرهنگی تبریز ۳۰ مهر ۱۳۹۷
نائب رئیس مجلس در نمایشگاه کتاب تبریز ؛ مقصر مشکلات اقتصادی و معیشتی ما هستیم ۳۰ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۳۰ مهر ۱۳۹۷
انتقاد از عدم حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در نمایشگاه کتاب تبریز ۳۰ مهر ۱۳۹۷
تقویت حوزه فرهنگ نیروی محرکه عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور ۳۰ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۳۰ مهر ۱۳۹۷
شانزدهمین دفترنمایشگاه بین المللی کتاب تبریز گشوده شد ۳۰ مهر ۱۳۹۷
حضور هزار ناشر در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۳۰ مهر ۱۳۹۷
حضور حوزه هنری آذربایجان شرقی با 17 عنوان کتاب در شانزدهمین نمایشگاه کتاب تبریز ۳۰ مهر ۱۳۹۷
حوزه فرهنگ و هنر منبع ناتمام چرخه اقتصاد کشور ۳۰ مهر ۱۳۹۷
نمایشگاه کتاب در تبریز ۲۹ مهر ۱۳۹۷
فعالیت 10 گالری هنری در تبریز/ درخشش عکاس میانه ای در دهمین جشنواره ملی عکس رشد ۲۹ مهر ۱۳۹۷
هزار ناشر در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز حضور دارند ۲۹ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۹ مهر ۱۳۹۷
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز افتتاح شد ۲۹ مهر ۱۳۹۷
برگزاری جشنواره ها باعث رشد و اعتلای هنر ارسباران می شود ۲۹ مهر ۱۳۹۷
ضرورت حمایت از آثار هنری در راستای توسعه اقتصاد هنر ۲۹ مهر ۱۳۹۷
برگزاری مستمر جشنواره های باعث رشد و اعتلای هنر ارسباران می شود ۲۹ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بهار کتاب در خزان تبریز ۲۹ مهر ۱۳۹۷
تقدیر از خانه مطبوعات و رسانه های آ ذربایجان شرقی ۲۹ مهر ۱۳۹۷
فعالیت 10 کالری هنری در تبریز ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روند ساخت موزه هنر های معاصر تبریز ۲۹ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۹ مهر ۱۳۹۷
راه اندازی گذر فرهنگ و هنر در تبریز ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روند ساخت موزه هنر های معاصر تبریز ۲۹ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۹ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۸ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۸ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۸ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۸ مهر ۱۳۹۷
تحرک فضای فرهنگی نیازمند مشارکت بخش خصوصی است ۲۸ مهر ۱۳۹۷
اعتبارات فرهنگی جوابگوی نیاز های حوزه فرهنگ استان نیست ۲۸ مهر ۱۳۹۷
افتتاح نمایشگاه خوشنویسی نجوای قلم در اهر ۲۸ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۸ مهر ۱۳۹۷
دومین نشست تخصصی نقش و تاثیر رسانه در توسعه گردشگری برگزار می شود ۲۸ مهر ۱۳۹۷
تحرک فضای فرهنگی استان نیازمند مشارکت بخش خصوصی ۲۸ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تحرک فضای فرهنگی آذربایجان شرقی نیازمند مشارکت بخش خصوصی است ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۶ مهر ۱۳۹۷
توسعه فضای فرهنگی به مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تحرک فضای فرهنگی آذربایجان شرقی نیازمند مشارکت بخش خصوصی است ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تحرک فضای فرهنگی نیازمند مشارکت بخش خصوصی است ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تحرک فضای فرهنگی نیازمند مشارکت بخش خصوصی ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تحرک فضای فرهنگی آذربایجان شرقی نیازمند مشارکت بخش خصوصی است ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۵ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۵ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۵ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۴ مهر ۱۳۹۷
نمایش <کا > در تبریز به صحنه می رود ۲۴ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۴ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۴ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۴ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۴ مهر ۱۳۹۷
پیش فروش اینترنتی بن کتاب نمایشگاه بین المللی آغاز شد ۲۴ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۳ مهر ۱۳۹۷
نمایشگاه کتاب تبریز گامی موثر در تحقیق اهداف فرهنگی استان ۲۳ مهر ۱۳۹۷
پیش فروش اینترنتی بن کتاب نمایشگاه کتاب تبریز شروع شد ۲۳ مهر ۱۳۹۷
آغاز پیش فروش اینترنتی بن کتاب نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۳ مهر ۱۳۹۷
نمایشگاه کتاب تبریز مهمترین رویداد فرهنگی استان است ۲۳ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۳ مهر ۱۳۹۷
آغاز پیش فروش اینترنتی بن کتاب شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۳ مهر ۱۳۹۷
آغاز پیش فروش اینترنتی بن کتاب شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۳ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۳ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۳ مهر ۱۳۹۷
پیش فروش اینترنتی بن کتاب در تبریز آغاز شد ۲۳ مهر ۱۳۹۷
آغاز پیش فروش اینترنتی بن کتاب شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۲ مهر ۱۳۹۷
915 ناشر خارجی و داخلی در نمایشگاه کتاب تبریزشرکت می کنند ۲۱ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۱ مهر ۱۳۹۷
ثبت نام 915 ناشر داخلی و خارجی برای نمایشگاه کتاب تبریز ۲۱ مهر ۱۳۹۷
برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز 29 مهر ماه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۱ مهر ۱۳۹۷
تولید محتوا و متن ، مهمترین رویگرد فعالان حوزه نمایش باشد ۲۱ مهر ۱۳۹۷
جزئیات برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۱ مهر ۱۳۹۷
915 ناشر خارجی و داخلی در نمایشگاه کتاب تبریزشرکت می کنند ۲۱ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۱ مهر ۱۳۹۷
جزئیات برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۲۱ مهر ۱۳۹۷
حضور 915 ناشر خارجی و داخلی در نمایشگاه کتاب تبریز ۲۱ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۱ مهر ۱۳۹۷
کتاب و کتابخوانی ، نیاز بنیاد ین جامعه در مسیر توسعه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۲۱ مهر ۱۳۹۷
نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در پله شانزدهم ۱۹ مهر ۱۳۹۷
تولید محتوا و متن ، مهمترین رویگرد فعالان حوزه نمایش باشد ۱۹ مهر ۱۳۹۷
دستگاه پر مسئولیت با کمترین توجه و بودجه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
نما یشگاه کتاب تبریز گامی موثر در تحقق اهداف فرهنگی استان ۱۹ مهر ۱۳۹۷
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه نشر دیجیتال ۱۹ مهر ۱۳۹۷
معرفی اعضای شورای ارزشیابی و نظارت برتئاتر آذربایجان شرقی ۱۹ مهر ۱۳۹۷
جزئیات برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۱۹ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : نمایشگاه کتاب تبریز گامی موثر در تحقیق اهداف فرهنگی استان ۱۹ مهر ۱۳۹۷
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در هاله ابهام ۱۸ مهر ۱۳۹۷
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در هاله ابهام ۱۸ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : حوزه هنر و فرهنگ هزینه بر نیست ، ثروت خیز است ۱۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری نمایشگاه کتاب تبریز خبر داد ۱۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر در آمد ساز است ۱۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : ارائه ی ایده های نو در حوزه فرهنگ و هنر یک اضطرار است ۱۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : افزایش 60 در صدی صندلی های سینما در آذربایجان شرقی ۱۷ مهر ۱۳۹۷
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در هاله ابهام ۱۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : افزایش 60 در صدی صندلی های سینما در آذربایجان شرقی ۱۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : افزایش 60 در صدی صندلی های سینما در آذربایجان شرقی ۱۷ مهر ۱۳۹۷
افزایش 60 درصدی صندلی های سینما در آذربایجان شرقی ۱۷ مهر ۱۳۹۷
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در هاله ابهام ۱۷ مهر ۱۳۹۷
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در هاله ابهام ۱۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : حوزه فرهنگ و هنر ثروت خیز و منبع در آمد سازی است ۱۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : افزایش 60 در صدی صندلی های سینما در آذربایجان شرقی ۱۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : ارائه ی ایده های نو در حوزه فرهنگ و هنر یک اضطرار است ۱۶ مهر ۱۳۹۷
نمایشگاه های نقاشی در تبریز گشایش یافت/ نمایشگاه خوش نویسی راه خیال در شهرستان اهر دایر شد / نمایش مهمان ناخوانده در تبریز به صحنه می رود ۱۶ مهر ۱۳۹۷
نمایشگاه نقاشی در تبریز گشایش یافت ۱۶ مهر ۱۳۹۷
کار گردان میانه ای ، جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی آنتالیا را کسب کرد / برپایی نمایشگاه خوشنویسی راه خیال در شهرستان اهر ۱۶ مهر ۱۳۹۷
نتایج داوری مسابقه ی عکس یاوران حسینی در اسکو مشخص شد ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اعطای گواهی نامه درجه یک هنری به بازیگر تبریزی ۱۴ مهر ۱۳۹۷
حمایت وزارت ارشاد از برنامه های هنری با مضامین قر آنی ۱۴ مهر ۱۳۹۷
وزارت ارشاد از برنامه های هنری با مضامین قرآنی حمایت می کند ۱۴ مهر ۱۳۹۷
تقدیر رئیس سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان/ رضا ناجی ، حایز گواهینامه درجه یک هنری شد ۱۴ مهر ۱۳۹۷
کارتونیست تبریزی برگزیده جشنواره بین المللی کارتون << کوزوو>>شد ۱۲ مهر ۱۳۹۷
کارتونیست تبریزی برنده جشنواره بین المللی کارتون << کوزوو>> 2018 ۱۲ مهر ۱۳۹۷
کارتونیست تبریزی برگزیده جشنواره بین المللی کارتون << کوزوو>> 2018شد ۱۲ مهر ۱۳۹۷
جشنواره قصه گویی در مرند برگزار می شود ۱۱ مهر ۱۳۹۷
تقدیر استاندار آذربایجان شرقی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۱ مهر ۱۳۹۷
کارتونیست تبریزی برگزیده جشنواره بین المللی کارتون << کوزوو>> شد / جشنواره قصه گویی در مرند برگزار میشود ۱۱ مهر ۱۳۹۷
جشنواره آنالار ناغیلی و آتالار سوز لری در مرند بر گزار می شود ۱۱ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : اهالی فرهنگ مردم را به مصرف کالای فرهنگی ترغیب کنند ۱۱ مهر ۱۳۹۷
رونمایی از فراخوان جشنواره قصه گویی مرند ۱۱ مهر ۱۳۹۷
کارتونیست تبریزی برگزیده جشنواره بین المللی کارتون << کوزوو>> 2018شد ۱۱ مهر ۱۳۹۷
کارتونیست تبریزی برگزیده جشنواره بین المللی کارتون << کوزوو>> شد ۱۱ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : انجمن های فرهنگی هنری نقش مهمی در ترغیب مصرف فرهنگی دارند ۱۰ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : وجود پتانسیل بالای حوزه سینما در آذربایجان شرقی ۱۰ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : محتوای تولید ات سینمایی باید نیاز سنجی شود ۹ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : محتوای تولید ات سینمایی باید نیاز سنجی شود ۹ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : محتوای تولید ات سینمایی باید نیاز سنجی شود ۹ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : محتوای تولید ات سینمایی باید نیاز سنجی شود ۹ مهر ۱۳۹۷
هنرمند مرندی عنوان عکاسی برگزیده محیط زیست را کسب کرد ۸ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : شاهکار ادبی استاد شهریار به 90 زبان دنیا ترجمه شده است ۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : انتقاد مدیر کل ارشاد از عدم تخصیص اعتبارات تکمیل مقبرالشعرای تبریز ۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : انتقاد مدیر کل ارشاد از عدم تخصیص اعتبارات تکمیل مقبرالشعرای تبریز ۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : یداله صمدی ؛ نقشی ماندگار در صحنه ی سینمای ایران ۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : اعتبارات مقبر الشعرای تبریز صفر شده است ۷ مهر ۱۳۹۷
کسب عنوان عکاسی برگزیده محیط زیست سال 2018 توسط هنر مند مرندی ۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : شاهکار ادبی استاد شهریار به 90 زبان دنیا ترجمه شده است ۷ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : اگر مقبرالشعرا مهم است چرا اعتبارات آن صفر شده است ۷ مهر ۱۳۹۷
تسلیت مدیر کل ارشاد آذربایجان شرقی بمناسبت در گذشت یدالله صمدی ۷ مهر ۱۳۹۷
دفاع مقدس حافظه تاریخی ایران را تغییر داد ۵ مهر ۱۳۹۷
انتقاد مدیر کل ارشاد آذربایجان شرقی از عدم تخصیص اعتبارات تکمیل مقبرالشعرای تبریز ۵ مهر ۱۳۹۷
حمایت از تولید و اجرای موسیقی بومی و محلی/ سوگواره عکس عاشورایی در مرند برگزار می شود ۵ مهر ۱۳۹۷
سوگواره عکس عاشورایی در مرند برگزار می شود ۵ مهر ۱۳۹۷
گشایش جشنواره شعر ارسباران در اهر ۴ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : تولید موسیقی بومی و محلی نیاز به حمایت دارد / برگزاری سومین جشنواره شعر ارسباران در اهر ۴ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : لزوم حمایت از اجرای مویسقی بومی و محلی ۴ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : اجرای موسیقی بومی و محلی نیاز به حمایت دارد ۴ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : اجرای موسیقی بومی و محلی نیاز به حمایت دارد ۴ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : اجرای موسیقی بومی و محلی نیاز به حمایت دارد ۴ مهر ۱۳۹۷
برگزاری سومین جشنواره شعر ارسباران در اهر ۴ مهر ۱۳۹۷
دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران ۴ مهر ۱۳۹۷
دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران ۴ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : تدوین شیو ه نامه پذیرش هنر جو در هنرستان های استان ۳ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : شیوه نامه پذیرش هنر جو در هنرستان ها تهیه شد / برگزاری سومین جشنواره شعر ارسباران در اهر ۳ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : هنرستان های تبریز خاستگاه حرکت های برجسته باشند ۳ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : شیوه نامه پذیرش هنر جو در هنرستان های آذربایجان تدوین شد ۳ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : شیوه نامه پذیرش هنر جو در هنرستان های آذربایجان تدوین شد ۳ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : شیوه نامه پذیرش هنر جو در هنرستان ها تهیه شد ۳ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : تدوین شیو ه نامه پذیرش هنر جو در هنرستان های استان ۳ مهر ۱۳۹۷
کارگاه تخصصی سراسری عکاسی نجوم در مراغه بر گزار می شود ۲ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : تدوین شیو نامه پذیرش هنر جو در هنرستان های استان ۲ مهر ۱۳۹۷
مدیر کل : نقش مهم شهریار در احیای ادبیات آذربایجان ۱ مهر ۱۳۹۷
برگزری کارگاه تخصص سراسری عکاسی نجوم در مراغه ۱ مهر ۱۳۹۷