آرشیو ماهیانه بریده جراید

فروردین  ۱۳۹۸

عنوانتاریخروزنامه
میراث فرهنگی و ارشاد اسلامی برای توسعه صنایع دستی همکاری می کنند ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساختمان تئاتر شهر تبریز بهسازی می شود ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساختمان تئاتر شهر تبریز بهسازی می شود ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
بهسازی ساختمان تئاتر شهر تبریز ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساختمان تئاتر شهر تبریز بهسازی می شود ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
هیئت انتخاب جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی معرفی شد ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
برگزاری جشنواره خوشنویسی باب العلم ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
نمایش << کبوتری ناگهان>> در تبریز روی صحنه می رود / داوران جشنواره ملی نمایشنامه نویسی میرزا آقا تبریزی معرفی شدند ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
نمایش << کبوتری ناگهان>> در تبریز روی صحنه می رود ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
چهارمین دوره << اکسپوی آثار هنری تبریز>> به صورت ملی برگزار می شود ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
داوران جشنواره ملی نمایشنامه نویسی میرزا قا تبریزی معرفی شدند ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
نمایش<< کبوتری ناگهان >> در تبریز روی صحنه می رود ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
نمایش <<کبوتری ناگهان>> در تبریز روی صحنه می رود ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساختمان تئاتر شهر تبریز بهسازی می شود ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
معرفی داوران جشنهواره ملی نمایشنامه نویسی میرزا آقا تبریزی ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بازسازی ساختمان تئاتر شهر تبریز ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بهسازی ساختمان تئاتر شهر تبریز ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
معاون هنری و سینمایی: درخواستی برای کنسرت خوانندگان زن باکو در تبریثز نشده است ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
نشست تخصصی سلطان محمد تبریزی آثار و احوال او در تبریز برگزار می شود ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
برگزری نشست تخصصی سلطان محمد تبریزی ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
نشست تخصصی سلطان محمد تبریزی آثار و احوال او در تبریز برگزار می شود ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
برگزاری نشست تخصصی سلطان محمد تبریزی آثار و احوال او در تبریز / تکذیب برگزاری کنسرت توسط یک خواننده زن آذربایجانی در تبریز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
معاون هنری و سینمایی: تئاتر مرند جایگاه ویژه ای در آذربایجان شرقی دارد / فراخوان سی و یکمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی منتشر شد ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
معاون هنری و سینمایی: تئاتر مرند جایگاه ویژه ای در آذربایجان شرقی دارد ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
افتتاح نمایشگاه ملی کاریکاتور در خانه هنر تبریز ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
هیئت انتخاب جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی معرفی شد ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
اتنشار فراخوان سی و یکمین جشنواره تئاتر استان ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
برگزاری نشست تخصصی سلطان محمد تبریزی آثار و احوال او در تبریز ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
با حضور استاندار آذربایجان شرقی : نمایشگاه ملی کاریکاتور در خانه هنر تبریز افتتاح شد ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
323 اثر به دبیر خانه جشنواره ملی نگار گری تبریز رسید ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
برپایی کاریکاتور های به نام کشور در تبریز ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
323 اثر به دبیر خانه جشنواره ملی نگار گری تبریز رسید ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
بررسی آثار جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی آغاز شد ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
323 اثر به دبیر خانه جشنواره ملی نگار گری تبریز رسید ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
بنیه نمایشنامه نویسی در کشور تقویت شود ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
نمایشگاه << دوره گردی کارتون >> در تبریز برگزار می شود ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
معرفی هیات انتخاب جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
برگزاری نمایشگاه << دوره گردی کارتون>> در تبریز ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
آغاز بررسی آثار جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
گشایش نمایشگاه کتاب در بستان آباد ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
نمایشنامه نویس تبریزی : لزوم تقویت بنیه نمایشنامه نویسی در ایران ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
هیئت انتخاب جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی معرفی شد ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
مدیر کل : هنر انقلاب اسلامی به اوج ثبات رسیده است ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
مدیر کل : نهال هنر انقلاب اسلامی به درختی تناور تبدیل شده است ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
مدیر کل : امروزه هنر انقلاب اسلامی به اوج ثبات و استحکام رسیده است ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
معاون فرهنگی و رسانه ای : افزایش 15 درصدی مجوز نشر کتاب در آذربایجان شرقی ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
معاون فرهنگی و رسانه ای : رشد 15 درصدی صدور مجوز نشرکتاب در آذربایجان شرقی ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
معاون فرهنگی و رسانه ای: افزایش 15 درصدی صدور مجوز نشر کتاب ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
معاون فرهنگی و رسانه ای : رشد 15 درصدی صدورمجوز نشر کتاب در آذربایجان شرقی ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
معاون فرهنگی و رسانه ای : 1984 مجوز نشر کتاب در آذربایجان شرقی صادر شد ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
معاون فرهنگی و رسانه ای : رشد 15 درصدی صدورمجوز نشر کتاب در آذربایجان شرقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
معاون فرهنگی و رسانه ای : رشد 15 درصدی صدورمجوز نشر کتاب ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
معاون فرهنگی و رسانه ای : 1984 مجوز نشر کتاب در آذربایجان شرقی صادر شد ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
معاون فرهنگی و رسانه ای : رشد 15 درصدی صدورمجوز نشر کتاب در آذربایجان شرقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
معاون فرهنگی و رسانه ای: آذربایجان شرقی رتبه چهارم در نشر را کتاب دارد ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
معاون فرهنگی و رسانه ای : رشد 15 درصدی مجوز نشر کتاب در آذربایجان شرقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۸