آرشیو ماهیانه بریده جراید

بهمن  ۱۳۹۸

عنوانتاریخروزنامه
بازدید از <<اکسپوی هنری تبریز>> تا یکم اسفند ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
تخصیص 4 میلیارد ریال برای حمایت از تولید فیلم در آذربایجان شرقی ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
همه آحاد جامعه وظیفه صیانت از میراث فرهنگی را دارند ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
استقبال 576 هزار نفر از سینماهای آذربایجان شرقی ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
تجلیل از چهار هنرمند پیشکسوت عرصه ی موسیقی در تبریز ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
تجلیل از چهار هنرمند پیشکسوت عرصه ی موسیقی در تبریز ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
اکسپوی هنری تبریز در ایستگاه چهارم ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
اکران فیلم سینمایی <<کومور>> در مراغه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ی سهند داستانک برگزار شد ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
هنرمندان پیشکسوت عرصه موسیقی در تبریز تجلیل می شود ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
مهلت بازدید <<اکسپوی هنری تبریز>> تمدید شد ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
اکران فیلم سینمایی <<کومور>> در مراغه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
تجلیل از چهار هنرمند پیشکسوت عرصه ی موسیقی در تبریز ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
تخصیص 4 میلیارد ریال برای حمایت از تولید فیلم در آذربایجان شرقی ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ی سهند داستانک برگزار شد ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
تخصیص 4 میلیارد ریال برای حمایت از تولید فیلم در آذربایجان شرقی ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
آیین تجلیل از ایران شناس و پژوهشگر فرهیخته شادروان استاد عبدالعلی کارنگ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
آیین تجلیل از ایران شناس و پژوهشگر فرهیخته شادروان استاد عبدالعلی کارنگ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
آر ت اکسپو تبریز گامی موثر در ماندگاری آثار هنری هنرمندان ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
تخصیص 4 میلیارد ریال برای حمایت از تولید فیلم در آذربایجان شرقی ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
اکران فیلم سینمایی <<کومور>> در مراغه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
اکران << کومور>> در مراغه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
4 میلیارد ریال برای تولید فیلم در آذربایجان شرقی اختصاص یافت ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
استقبال 576 هزار نفر از سینماهای آذربایجان شرقی در سال گذشته ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
اکران فیلم سینمایی کومور در مراغه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
تخصیص 4 میلیارد ریال برای حمایت از تولید فیلم در آذربایجان شرقی ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری چهارمین جشنواره استانی موسیقی عاشیقلاردر تبریز ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
موقعیت های چشمگیر سینمای استان ، از لحاظ محتوایی و زیر ساختی ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
چهارمین جشنواره استانی موسیقی عاشیقلار در تبریز برگزار می شود ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
چهارمین دوره فروش آثار هنری تبریز ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
استقبال 576 هزار نفر از سینماهای آذربایجان شرقی در سال گذشته ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری چهارمین جشنواره استانی موسیقی عاشیقلاردر تبریز ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
رشد چشمگیر سینمای استان از لحاظ محتوایی ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
چهارمین جشنواره موسیقی عاشیقلار اسفند ماه جاری در تبریز ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
استقبال 576 هزار نفر از سینماهای آذربایجان شرقی در سال گذشته ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
ارسال 110 اثر به چهارمین جشنواره استانی موسیقی عاشیقلار ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
جشنواره استانی موسیقی عاشیقلار در تبریز ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری چهارمین جشنواره استانی موسیقی عاشیقلار اسفند ماه جاری در تبریز ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری چهارمین جشنواره استانی موسیقی عاشیقلار اسفند ماه جاری در تبریز ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
ارسال 110 اثر به سومین جشنواره شعر و موسیقی عاشیقلار ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
غفلت از نقش فرهنگ و هنر در اقتصاد کشور ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
شروع چهارمین دوره حراج اثار هنری در تبریز ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
بستر رونق اقتصاد هنر باید در شهر ها فراهم شود ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
اکسپوی هنری تبریز در ایستگاه چهارم ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
جشنواره موسیقی عاشیقلار در تبریز برگزار می شود ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
چهارمین جشنواره استانی موسیقی عاشیقلار در تبریز برگزار می شود ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
اکسپوی هنری تبریز در ایستگاه چهارم ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر در 4 شهر آذربایجان شرقی ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
فیلم پوست برنده سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
کالری داران ، حلقه اول اقتصاد هنر هستند ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
چهارمین جشنواره سهند داستانک برگزار شد ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
2 سیمرغ بلورین سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم پوست ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
چهارمین جشنواره استانی موسیقی عاشیقلار در تبریز برگزار می شود ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
اعضای جدید شورای شعر و موسیقی آذربایجان شرقی معرفی شدند ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
نقش فرهنگ و هنر در اقتصاد کشور مغفول مانده است ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
اعضای جدید شورای شعر و موسیقی آذربایجان شرقی معرفی شدند ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
جشنواره موسیقی فجر در استان ها برگزار می شود ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
دوسیمرغ بلورین به فیلم پوست رسید ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
برادران ارک گل کاشتند ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
معرف ترین حماسه ادبیات ترکی به صحنه می رود ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری جشنواره موسیقی فجر آذربایجان شرقی ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
برپایی نمایشگاه پوستر قیام قاسم در تبریز ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
چهارمین اکسپوی هنری در تبریز برگزار می شود ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری چهارمین اکسپوی هنری در تبریز ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
پیوست فرهنگی تمام رویداد های استان یک ضرورت است ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
چهارمین حراج اکسپوی هنری در تبریز ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
نباید خانه هنر تبریز بی خانمان شود ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
چهارمین اکسپوی هنری در تبریز برگزار می شود ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
هویت تاریخی خانه هنر تبریز را از بین نبریم ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
کسب جایزه ویژه جشنواره بین المللی کشور چین توسط کارتونیست اهری ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
معرفی اعضای جدید شورای شعر و موسیقی استان ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
بر گزاری جشنواره موسیقی فجر آذربایجان شرقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
اجازه دهید خانه هنر تبریز در همان شرایط به فعالیت ادامه دهد ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
ادعای مالکیت خانه هنر ، کذب است! ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
حفظ خانه هنر تبریز ، وظیفه همگانی ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
آیین تجلیل از فعالین فرهنگی و هنری شهرستان اسکو برگزار شد ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
دبیر برگزاری چهارمین جشنواره ی سهند داستانک از روند رو به رشد ارسال اثر به این دبیرخانه خبر داد ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
نخستین جشنواره موسیقی فجر آذربایجان شرقی برگزار می شود ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
هویت تاریخی خانه هنر تبریز را از بین نبریم ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
تجلیل از استاد تئاتر تبریز و یاور دیرین شهید مدنی ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
آثار برتر جشنواره نثر معاصر آذربایجان در مراغه معرفی شد ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
جشنواره نثر معاصر آذربایجان در مراغه به کار خود پایان داد ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
تجلیل از استاد تئاتر تبریز و یاور دیرین شهید مدنی ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری نمایشگاه پوستر قیام قاسم در تبریز ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
فراخوان نمایشگاه پوستر قیام قاسم ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
چهارمین اکسپوی هنری در تبریز برگزار می شود ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
هویت تاریخی خانه هنر تبریز را از بین نبریم ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
مخالفت با بی خانمانی خانه هنر تبریز ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
چهارمین اکسپوی هنری در تبریز برگزار می شود ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
نخستین جشنواره موسیقی فجر آذربایجان شرقی برگزار می شود ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری نخستین موسیقی فجر آذربایجان شرقی ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم و عکس نظاره در مراغه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
آثار برتر جشنواره نثر معاصر آذربایجان در مراغه معرفی شد ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
آثار راه یافته به همایش نمایشنامه خوانی مرند اعلام شد ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
اصرار بر بی خانمانی موزه کاریکاتور آسیا در تبریز ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
خانه دار شدن شورای شهر بابی خانمانی هنر ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
اصرار بر بی خانمانی موزه کاریکاتور آسیا در تبریز ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
24 باب سالن سینما در آذربایجان شرقی احداث شده است ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افزایش سالن های سینما در آذربایجان شرقی ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
اصرار بر بی خانمانی موزه کاریکاتور آسیا در تبریز ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
اصرار بر بی خانمانی موزه کاریکاتور آسیا در تبریز ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
رویگرد دولت از فعالیت های فرهنگی و هنری حمایتی است ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
اجرای ده ها برنامه فرهنگی و هنری در کانون های مساجد آذربایجان شرقی ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
اصرار بر بی خانمانی موزه کاریکاتور آسیا در تبریز ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
اصرار بر بی خانمانی موزه کاریکاتور آسیا در تبریز ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
24 باب سالن سینما طی 4 سال اخیر در آذربایجان شرقی احداث شده است ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
احداث 24 باب سالن سینما طی 4 سال اخیر در آذربایجان شرقی ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
بزرکداشت هنرمند پیشکسوت تئاتر تبریز در جشنواره بین المللی تئاتر فجر ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
اعتراض به جابه جایی اولین موزه کاریکاتور ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
خانه هنر تبریز در چنبره بخشی نگری ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
اصرار بر بی خانمانی موزه کاریکاتور آسیا در تبریز ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
خانه دار شدن شهرداری تبریز بابی خانمانی هنر ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
نمایش آپاردی سئللر سارانی در تبریز به صحنه رفت ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری ویژه برنامه های گرامیداشت دهه فجر در کانون های مساجد استان ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح نمایشگاه طراحی سیاه قلم در شهرستان اهر ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
نمایش آپاردی سئللر سارانی در تبریز به صحنه رفت ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری جشنواره استانی نظاره در مراغه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
تجهیز کتابخانه های روستایی آذربایجان شرقی در ایام دهه فجر ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
ده ها برنامه فرهنگی و هنری در کانون های مساجد آذربایجان شرقی اجرا می شود ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
خانه دار شدن شورای شهر بابی خانمانی هنر ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در مساجد اجرا می شود ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
تجهیز کتابخانه های روستایی آذربایجان شرقی در ایام دهه فجر ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
اکران20 فیلم جشنواره فجر در منطقه آزاد ارس ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
خانه دار شدن شورای شهر بابی خانمانی هنر ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
اکران آثار منتخب جشنواره فیلم فجر در منطقه آزاد ارس ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
اعتراض به جابه جایی اولین موزه کاریکاتور آسیا ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
کشمکش بر سر خانه فرهنگ تبریز؟! ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
جدول اکران فیلم فجر در تبریز و منطقه آزاد ارس ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
جشنواره استانی مستند فیلم و عکس نظاره در مراغه آغاز شد ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
شرکت 4057 نفر درآزمون سراسری قرآن کریم آذربایجان شرقی ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
اکران 20 فیلم سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در منطقه آزاد ارس ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آغاز به کار اولین جشنواره استانی نظاره در مراغه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
پوست اولین فیلم ترکی در بخش رقابتی جشنواره فجر ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
اکران 20 فیلم سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در منطقه آزاد ارس ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
زینب پاشا و باغ آلبالو نمایندگان آذربایجان شرقی در جشنواره تئاتر فجر ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
آرشیو بیش از 25 هزار اثر در اولین موزه کاریکاتور آسیا ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
کارگردان : فیلم پوست از افسانه های محلی آذربایجان الهام گرفته است ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
اکران 20 فیلم سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در منطقه آزاد ارس ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
زینب پاشاو باغ آلبالو از آذربایجان شرقی در جشنواره تئاتر فجر ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
<< پوست >> اولین فیلم ترکی در جشنواره فجر ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری آزمون سراسری قرآن کریم درآذربایجان شرقی ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
خانه هنر تبریز در چنبره بخشی نگری ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
اختصاص 9 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مقبره الشعرای تبریز ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
آزمون سراسری قرآن و عترت در مرند برگزار شد ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
زینب پاشا و باغ آلبالو نمایندگان آذربایجان شرقی در جشنواره تئاتر فجر ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
خانه هنر تبریز اهمیت فراملی دارد ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
زینب پاشا و باغ آلبالو نمایندگان آذربایجان شرقی در جشنواره تئاتر فجر ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
9 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مقبره الشعرای تبریز اختصاص یافت ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اکران رایگان فیلم های منتخب کودک و نوجوان در تبریز ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اکران رایگان پنج فیلم کودک و نوجوان جشنواره فجر در تبریز ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
تامین اعتبار 9 میلیارد تومانی برای اجرای پروژه مقبره الشعراء ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
دیدار رئیس اداره فرهنگ ارشاد اسلامی مرند با امام جمعه محترم مرند ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
9 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مقبره الشعرای تبریز اختصاص یافت ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
جلسه معارفه رئیس انجمن موسیقی اهر ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
اکران آثار منتخب جشنواره فیلم فجر در منطقه آزاد ارس ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
تامین مالی 8 میلیارد ریالی برای اجرای پروژه مقبره الشعراء ۸ بهمن ۱۳۹۸
اختصاص 8 میلیارد ریال برای بهسازی مقبره الشعرای تبریز ۷ بهمن ۱۳۹۸
جشنواره ادبی نثر معاصر در مراغه ۷ بهمن ۱۳۹۸
اختصاص 8 میلیارد ریال برای بهسازی مقبره الشعرای تبریز ۷ بهمن ۱۳۹۸
نمایش کوراوغلی در تبریز اجرا می شود ۶ بهمن ۱۳۹۸
فعالیت 251 کتابخانه در کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی ۶ بهمن ۱۳۹۸
تامین مالی 8 میلیارد ریالی برای اجرای پروژه مقبره الشعراء ۶ بهمن ۱۳۹۸
251 کتابخانه در کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی فعال است ۶ بهمن ۱۳۹۸
نمایش کوراوغلی در تبریز اجرا می شود ۶ بهمن ۱۳۹۸
اثر فیلمساز تبریزی به جشنواره برلین راه یافت ۵ بهمن ۱۳۹۸
اثر فیلمساز تبریزی به جشنواره برلین راه یافت ۵ بهمن ۱۳۹۸
نمایش کوراوغلی در تبریز اجرا می شود ۵ بهمن ۱۳۹۸
251 کتابخانه در کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی فعال است ۵ بهمن ۱۳۹۸
پس ار 20 سال؛ نمایش حماسی کوراوغلی در تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸
پس ار 20 سال؛ نمایش ملی حماسی کوراوغلی اجرا می شود ۵ بهمن ۱۳۹۸
اثر فیلمساز تبریزی به جشنواره برلین راه یافت ۵ بهمن ۱۳۹۸
نمایش کوراوغلی در تبریز اجرا می شود ۵ بهمن ۱۳۹۸
اجرای نمایش ملی حماسی کور اوغلوی در تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸
تغییر زمان برگزاری اکسپوی هنری تبریز ۳ بهمن ۱۳۹۸
نمایشگاه پوستر قیام قاسم ، در تبریز برپا می شود ۳ بهمن ۱۳۹۸
نمایشگاه پوستر قیام قاسم ، در تبریز برپا می شود ۳ بهمن ۱۳۹۸
ازسوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی منصوب شد ۲ بهمن ۱۳۹۸
اظهارات عکاسی که مدال طلای جشنواره عکس قرقیزستان را کسب کرد ۱ بهمن ۱۳۹۸
مدیرکل: مسئول کارگروه فرهنگی دهه فجر در آذربایجان شرقی معرفی شد ۱ بهمن ۱۳۹۸
نماینده ولی فقیه دراستان : مساجد فعال و قوی ، انقلاب را بیمه می کنند ۱ بهمن ۱۳۹۸
نماینده ولی فقیه در استان : فعال شدن ستاد رسیدگی به امور مساجد استان ۱ بهمن ۱۳۹۸