آرشیو ماهیانه بریده جراید

اردیبهشت  ۱۳۹۸

عنوانتاریخروزنامه
موسسه های فرهنگی فرصت های تولید و اشتغال را شناسایی کنند ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
با اهرم های قانونی از حقوق مطبوعات دفاع می کنیم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
به تمام اهرم های قانونی تمسک می جویم تا از حقوق مطبوعات دفاع کنیم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تولید نمایشنامه اصلی ترین نیاز تئاتر آذربایجان شرقی است ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
موسسات فرهنگی ، مناسب ترین جایگزین دولت برای تصدی گری امور فرهنگی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
تولید نمایشنامه اصلی ترین نیاز تئاتر آذربایجان شرقی است ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
تولید نمایشنامه در آذربایجان شرقی از اصلی ترین نیاز های حوزه تئاتر است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
تولید نمایشنامه ازاصلی ترین نیاز ها است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
تولید نمایشنامه در آذربایجان شرقی از اصلی ترین نیاز های حوزه تئاتر است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
تولید نمایشنامه اصلی ترین نیاز تئاتر آذربایجان شرقی است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
تولید نمایشنامه در آذربایجان شرقی از اصلی ترین نیاز های حوزه تئاتر ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
تولید نمایشنامه اصلی ترین نیاز تئاتر آذربایجان شرقی است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
تولید نمایشنامه اصلی ترین نیاز تئاتر آذربایجان شرقی است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
آذربایجان شرقی نیازمند توسعه همکاری های بین المللی فرهنگی است ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
صدای زنان ، تندیس طلایی چهارمین جشنواره مطبوعات را به خود اختصاص داد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
آذربایجان شرقی قطب مهم تئاتر کشور است ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
به تمام اهرم های قانونی تمسک می جویم تا از حقوق مطبوعات دفاع کنیم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
آذربایجان شرقی نیازمند توسعه همکاری های بین المللی فرهنگی است ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
آذربایجان شرقی قطب مهم تئاتر کشور است ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
آذربایجان شرقی نیازمند توسعه همکاری های بین المللی فرهنگی است/ آذربایجان شرقی قطب مهم تئاتر کشور است ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر رضوی در تبریز ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
تبریز خاستگاه مکاتب برجسته هنری و ادبی است ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
جشنواره مطبوعات فرصتی برای معرفی دستاورد های انقلاب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مردم شناسی از لنز رضا عبدل پور ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
جشنواره مطبوعات به تقویم فرهنگی آذربایجان شرقی اضافه شد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
تبلیغات کنگره ملی و علمی و هنری میر علی تبریزی/ تبلیغات دومین جشنواره سراسری عکس ارسباران ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
با اهرم های قانونی از حقوق مطبوعات دفاع می کنیم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
در چارچوب قانون ازحقوق مطبوعات دفاع می کنیم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
جشنواره مطبوعات به تقویم فرهنگی آذربایجان شرقی اضافه شد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
رسانه های استان با انتشار اخبار مستند با شایعه پراکنی فضای مجازی مقابله کنند ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
با اهرم های قانونی از حقوق مطبوعات دفاع می کنیم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
با اهرم های قانونی از حقوق مطبوعات دفاع می کنیم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
رسانه ها قانون مداری را به جامعه تسری دهند ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
با اهرم های قانونی از حقوق مطبوعات دفاع می کنیم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
با اهرم های قانونی از حقوق مطبوعات دفاع می کنیم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
افتتاح پلاتوی جدید مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ارسال 70 اثر به جشنواره میرزا آقا تبریزی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
پلاتوی جدید مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریزافتتاح شد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشگاه عکس مردم شناسی در تبریز برپا شد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
انسجام و همدلی ؛ مهمترین دستاورد چهارمین جشنواره مطبوعات استان ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
پلاتوی جدید مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریزافتتاح شد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
برپایی نمایشگاه عکس حمام تاریخی نظافت حکم آباد در گالری هنرمندان ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
افتتاح پلاتوی جدید مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشگاه عکس مردم شناسی در تبریز برپا شد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
پلاتوی جدید مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریزافتتاح شد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
همدلی مهمترین دستاورد جشنواره مطبوعات بود ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تئاتر شهر تبریز نیاز به زیبا سازی دارد ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشگاه عکس مراغه از دیروز تا امروز برپا شد / فراخوان جشنواره تئاتر خیابانی آذربایجان شرقی منتشر شد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
انتشار فراخوان نخستین جشنواره استانی تئاتر خیابانی سردرود ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
اختصاص 21 میلیارد برای احیاء پروژه مقبرالشعرا در سال 98/ پروژه به شهرداری واگذار شده است ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشگاه عکس مراغه از دیروز تا امروز برپا شد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
فراخوان جشنواره تئاتر خیابانی آذربایجان شرقی منتشر شد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
فراخوان جشنواره تئاتر خیابانی آذربایجان شرقی منتشر شد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
انتشار فراخوان جشنواره تئاتر خیابانی آذربایجان شرقی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
اولین نشست کارگروه توسعه مدیریت در سال جاری در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان شرقی برگزار شد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دومین آزمون جامع و بیست و هشتمین آزمون ادواری استاندارد های مهارتی بخش فرهنگ و هنر برگزار می شود ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
تمدید مهلت ارسال به دومین جشنواره سراسری عکس ارسباران ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
اختصاص 21 میلیارد ریال برای احیاء مقبرالشعرا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
فراخوان جشنواره تئاتر خیابانی آذربایجان شرقی منتشر شد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
امام جمعه تبریز: جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی تداوم داشته باشد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره سراسری عکس ارسباران تمدید شد ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
جشنواره مطبوعات نهال امیدی است برمطبوعات استان ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
جشنواره مطبوعات پاسداشت از زحمات و اهتمام اصحاب رسانه است ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های خبری آذربایجان شرقی برگزار می شود ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره سراسری عکس ارسباران تمدید شد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
یک دهم کاغذ وارد شده توزیع شده است ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
بهترین های رسانه های آذربایجان شرقی معرفی شدند ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کواکبیان : وضعیت مطبوعات روز به روز بدتر می شود ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
جشنواره مطبوعات فرصتی برای معرفی دستاورد های انقلاب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
درخشش کارکنان تحریریه شهریار نیوز در چهارمین جشنواره مطبوعات ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
هزینه خرید کاغذ در مطبوعات 5 برابر شده است / به لحاظ تعداد رسانه تبریز جایگاه دوم را بعد از تهران دارد ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
باید از مطبوعات محلی بیشتر حمایت گردد ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مزار اهالی شهر و رسانه در تبریز به زندان هارون الرشید تبدیل شده است ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
نفرات برتر چهارمین جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری آذربایجان شرقی معرفی شدند ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
درخشش همکاران شرکت سخن نگاران طوبی در جشنواره مطبوعات ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
یک دهم کاغذ وارد شده توزیع شده است ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
جشنواره مطبوعات فرصتی برای معرفی دستاورد های انقلاب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ستارگان مطبوعات آذربایجان در عصر جدید ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تبلیغات چهارمین جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان آذربایجان شرقی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
رشد قابل توجه استقبال از سینما های استان ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
معرفی نفرات برتر جشنواره ملی نگارگری - دوسالانه تبریز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
گرد همایی بزرگ اهالی تئاتر آذربایجان شرقی در سالن استاد صیامی مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگرار شد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
شکل گیری مکتب های جدید هنری در تبریز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
چهارمین جشنواره مطبوعات در آذربایجان شرقی در تبریزبرگزار می شود ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر کل : نقش مطبوعات و رسانه ها در جریان توسعه هر بخش ، یک واقعیت فوق العاده و عینی است ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
افزایش میزان جوایز نقدی جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
نفرات برتر جشنواره ملی نگارگری تبریز معرفی شدند ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
خط پایان جشنواره چهارم مطبوعات آذربایجان ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزاری نخستین جشنواره ملی نگار گری در تبریز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تبلیغات چهارمین جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان آذربایجان شرقی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
افزایش میزان جوایز نقدی جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساختمان قدیمی تئاتر شهر نیاز به بازسازی دارد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزاری جشنواره موسیقی عاشیقلار ارسباران ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
افزایش چشمگیر تماشاگران سینما در آذربایجان شرقی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سومین جشنواره شعر و موسیقی عاشیقلار ارسباران به پایان رسید ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سومین جشنواره شعر و موسیقی عاشیقلار ارسباران در ورزقان به کار خود پایان داد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تبلیغات چهارمین جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان آذربایجان شرقی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تبلیغات چهارمین جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان آذربایجان شرقی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سومین جشنواره شعر و موسیقی عاشیقلار ارسباران در ورزقان به کار خود پایان داد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سومین جشنواره شعر و موسیقی عاشیقلار ارسباران در ورزقان به کار خود پایان داد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
569 هزار نفر در سینما های آذربایجان شرقی فیلم تماشاکردند ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تبلیغات چهارمین جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان آذربایجان شرقی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
330 هزار نفر در آذربایجان شرقی تماشاگر تئاتر شدند ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
نخستین سالروز تاسیس انجمن هنر عکاسی مرند گرامی داشته شد ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر کل : تصدی گری دولتی در حوزه سینمایی پایان می یابد ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیرکل: انتشار آگهی دستگاه های دولتی در مدار قانون قرار می گیرد ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر کل : انتشار آگهی دسیگاه های دولتی در مدار قانون قرار می گیرد ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر کل : انجمن های ادبی بایدتجلی گاه هویت فرهنگی باشند ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
راه یابی 247 اثر به بخش مسابقه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
راه یابی 247 اثر به بخش مسابقه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر کل : انجمن های ادبی تجلی گاه هویت فرهنگی باشند ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
راه یابی 247 اثر به بخش مسابقه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ارسال 110 اثر به سومین جشنواره شعر و موسیقی عاشیقلار ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
راه یابی 247 اثر به بخش مسابقه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
راه یابی 247 اثر به بخش مسابقه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
247 اثر به بخش مسابقه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی راه یافت ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نفرات برتر جشنواره شعر انتضار در عجبشیر معرفی شدند ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
247 اثر به بخش مسابقه جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی راه یافت ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشنامه <<بالاخره این زندگی مال کیه>> در تبریز به روی صحنه رفت ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر کل : رویداد تبریز 2018 مقدمه ای برای تجلی نام تبریز در سطح جهانی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
رویداد تبربر 2018 گردشگری استان را آسیب شناسی کرد ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸