آرشیو ماهیانه بریده جراید

شهریور  ۱۳۹۸

عنوانتاریخروزنامه
فعالیت های بنیاد فرهنگ ، هنر و ادب آذربایجان توسعه یابد ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
بخش مهمی از هویت ایران در آذربایجان شکل گرفته است ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
انتقاد استاندار آذربایجان شرقی از تاخیر در تکمیل پروژه ساماندهی مقبره الشعراء ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
استاندار آذربایجان شرقی : فعالیت های بنیاد فرهنگ ، هنر و ادب آذربایجان توسعه یابد ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : نخبگان و پیشکسوتان ؛ ستون خیمه فرهنگ و هنر هستند ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
استاندار آذربایجان شرقی : فعالیت های بنیاد فرهنگ ، هنر و ادب آذربایجان توسعه یابد ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
وزیر ارشاد : محصولات فرهنگی ، هویت کشور را تبیین می کنند ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
وزیر ارشاد : اشعار استاد شهریار ، پلی میان شعر دیروز و امروز است ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
وزیر ارشاد : استاد شهریار چکیده اسلامیت و ایرانیت است ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
وزیر ارشاد : استاد شهریار چکیده اسلامیت و ایرانیت است ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
دکتر سعیدی نماینده مردم تبریز: گورستان 800ساله شاعران زیر باران و برف ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : امضای موافقت نامه 9 میلیاردی برای تکمیل پروژه مقبره الشعراء ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
وزیر ارشاد : استاد شهریار موجب تظاهر و بالندگی ادب دوستان معاصر شده است ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : امضای موافقت نامه 9 میلیاردی برای تکمیل پروژه مقبره الشعراء ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
با حضور شهریار پژوهان : بزرگداشت شهریار در روز شعر و ادب فارسی ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
دکتر شعردوست : می خواهند روز شعر و ادب را به نام شخص دیگری ثبت کنند ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل: امضای موافقت نامه 9 میلیاردی برای تکمیل پروژه مقبره الشعراء ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
وزیر ارشاد : استاد شهریار چکیده اسلامیت و ایرانیت است ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
گزارش تصویری از مراسم روز ملی شعر و ادب فارسی ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
وزیر ارشاد : شعر و ادب فارسی دژ پایدار و حافظ هویت ایرانی است ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
دکتر شعردوست : شهریار ، بزرگ ترین شاعر دوران ما و 100 سال اخیر است ، اما با این حال عظمت شهریار را بر نمی تابند ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
معاون سیاسی امنیتی استاندار: شهریار متعلق به کل کشور است. ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : تبدیل مقبره الشعراء به موزه شعر و ادب آذربایجان ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
وزیر ارشاد : استاد شهریار چکیده اسلامیت و ایرانیت است ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : امضای موافقت نامه 9 میلیاردی برای تکمیل پروژه مقبره الشعراء ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : امضا موافقت نامه 10 میلیارد تومانی از ردیف اعتبارات ملی جهت ساماندهی مقبره الشعراء تبریز ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : مقبره الشعراءبه موزه شعر و ادب آذربایجان تبدیل می شود ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
سخنگوی شورای شهر تبریز: مسئولان برای تکمیل مقبره الشعراء همت کنند ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
معاون عمرانی استاندار : توسعه مقبره الشعراء بدون توجه به اصالت تاریخی و معماری انجام شده است ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
برگزاری آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب در تبریز ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
پیش از 40 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام عملیات ساماندهی مقبره الشعراء نیاز است ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
نزدیک به 10 میلیارد برای اتمام پروژه مقبره الشعراء اختصاص یافت ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
معاون عمرانی استاندار : بیش از 40 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام عملیات سامان دهی مقبره الشعراء نیاز است ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
بزرگداشت استاد شهریار در تبریز ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
رسالت امروز ما شناخت فرهنگ حسینی و انتقال آن از نسلی به نسل دیگراست ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب در تبریز برگزار می شود ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
تولید فیلم تلویزیونی سودای عشق در مراغه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
انتقاد استاندار آذربایجان شرقی از تاخیر در تکمیل پروژه ساماندهی مقبره الشعراء ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
تبلیغات آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب و بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساماندهی مقبره الشعراء مطالبه مردم است ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب در تبریز برگزار می شود ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساماندهی مقبره الشعراء مطالبه جدی مردم و مدیریت ارشد استان است ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
گرامداشت روز ملی شعر و ادب در تبریز ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
فیلم سودای عشق در مراغه تصویر برداری می شود ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
مقبره الشعراء آبروی آذربایجان شرقی است ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب در تبریز برگزار می شود ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
رقم زدن شعر های ماندگار توسط استاد شهریار در صحنه ادبیات ایران ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
برگداشت شعر و ادب فارسی از تبریز تا برج میلاد ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
انتقاد استاندار آذربایجان شرقی از تاخیر در تکمیل پروژه ساماندهی مقبره الشعراء ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
سینما باید منادی عزت ، کرامت باشد ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
بخشی از پروژه مقبره الشعراء تا پایان سال افتتاح می شود ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
پروژه مقبره الشعراء تا پایان سال افتتاح می شود ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
اهمیت تاثیر هنر سینما در الگو سازی رفتاری در جامعه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
استاندار آذربایجان شرقی : بسیاری از مسائل فنی و تخصصی در عملیات عمرانی مقبره الشعراء مورد غفلت قرار گرفته است ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز: اتمام پروژه مقبره الشعراء اولویت اصلی شورا و شهرداری است ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
وزیر ارشاد : استاد شهریار چکیده اسلامیت و ایرانیت است ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
تاثیر هنر سینما در الگو سازی رفتاری مهم است ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
سینما باید منادی عزت ، کرامت و اقتدار کشور باشد ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
مقبره الشعراء نماد فرهنگ و هنر تبریز و آبروی استان است ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
روز ملی شعر و ادب در تبریز گرامی داشته می شود ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
وضیعت مقبره الشعراء برازنده نام شهریار نیست ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
سینمای ایران باید از ساختار و وزیر بنایی قدرتمند برخوردار باشد ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
سینما باید منادی اقتدار ایران در دنیا باشد ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
سینمای ایران باید از ساختار و زیر بنایی قدر تمند برخوردار باشد ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
انتقاد امام جمعه تبریز از وضعیت مقبره الشعراء ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
انتقاد آل هاشم از وضعیت نامناسب مقبره الشعراء تبریز ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
وضیعت مقبره الشعراء برازنده نام شهریار نیست ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
ردیف بودجه مقبره الشعراء تبریز احیا شد ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
وضیعت مقبره الشعراء در شآن شهریار نیست ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ردیف بودجه مقبره الشعراء تبریز احیا شد ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ردیف بودجه مقبره الشعراء تبریز احیا شد ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ردیف بودجه مقبره الشعراء تبریز تخصیص یافت ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ردیف بودجه مقبره الشعراء تبریز احیا شد ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بودجه مقبره الشعراء تبریز احیا شد ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ردیف بودجه مقبره الشعراء تبریز احیا شد ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ردیف بودجه مقبره الشعراء تبریز احیا شد ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
با احیای ردیف بودجه طرح توسعه مقبره الشعراء شتاب بیشتری می گیرد ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ردیف بودجه مقبره الشعراء تبریز احیا شد ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
با احیای ردیف بودجه طرح توسعه مقبره الشعراء شتاب بیشتری می گیرد ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
احیای ردیف بودجه مقبره الشعراء تبریز ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بودجه مقبره الشعراء تبریز احیا شد ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
مقبره الشعراء از اعتبارات بین المللی تبریز 2018 بازماند ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
طرح توسعه مقبره الشعراء شتاب بیشتری می گیرد ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
ردیف بودجه مقبره الشعراء تبریز احیا شد ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
انتشار فراخوان سوگواره خروش خون در عجبشیر ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
ردیف بودجه مقبره الشعراء تبریز احیا شد ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
ردیف بودجه مقبره الشعراء تبریز احیا شد ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه هنر های حجمی از مواد بازیافتی در مراغه برپا شد ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه هنر های حجمی از مواد بازیافتی در مراغه برپا شد ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
صنعت چاپ اساس فرهنگ و اقتصاد است ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
از صنعت چاپ و بسته بندی در استان حمایت می شود ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه بین المللی قرآن در سال 99 در تبریز برگزار می شود ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
هیچ صنعتی بی نیاز از چاپ و بسته بندی نیست ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
نقش صنعت چاپ در توسعه تولید و صادرات ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
فعالیت 370 هزار واحد چاپی در آذربایجان شرقی ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
نفرات بر تر جشنواره خوشنویسی باب العلم در هشترود معرفی شدند ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
احداث 250 سالن سینما در ایران ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
برگزاری جشنواره روز ملی صنعت چاپ آذربایجان شرقی در تبریز ۹ شهریور ۱۳۹۸
پردیس سینمایی امید کشور در مرند احداث می شود ۹ شهریور ۱۳۹۸
بازدید مدیر عامل خانه کتاب از کتابفروشی های تبریز ۹ شهریور ۱۳۹۸
طرح های حمایتی خانه کتاب از کتابفروشی های کشور ۹ شهریور ۱۳۹۸
جشنواره خوشنویسی باب العلم در هشترود برگزار شد ۹ شهریور ۱۳۹۸
مجلس آماده حمایت از صنعت چاپ است ۹ شهریور ۱۳۹۸
از مفاخر فرهنگ آذربایجان تجلیل شد ۹ شهریور ۱۳۹۸
مفاخر آذربایجان تولید کنندگان ثروت ملی هستند ۹ شهریور ۱۳۹۸
پردیس سینمایی امید کشور در مرند احداث می شود ۹ شهریور ۱۳۹۸
احداث هفدهمین پردیس سینمایی امید کشور در مرند ۹ شهریور ۱۳۹۸
مفاخر فرهنگ و ادب آذربایجان تجلیل شدند ۹ شهریور ۱۳۹۸
تمدید مهلت ارسال اثر به کتاب سال آذربایجان شرقی ۷ شهریور ۱۳۹۸
سیزدهمین جشنواره روز ملی صنعت چاپ ۷ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر عامل خانه کتاب ایران از کتابفروشی های با سابقه تبریز ۷ شهریور ۱۳۹۸
مفاخر آذربایجان و تبریز باید بر صدر نشینند ۷ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : مانه تنها در حوزه تولید اندیشه بلکه در حوزه ی مصرف آن هم مدعی هستیم ۷ شهریور ۱۳۹۸
موفقیت سینمای کودک و نوجوان در عرصه های بین المللی ۶ شهریور ۱۳۹۸
رئیس کار گروه هماهنگی ، حمایت و توسعه محتوا و خدمات فرهنگی فضای مجازی آذربایجان شرقی منصوب شد ۶ شهریور ۱۳۹۸
ترکیب جدید هیات رئیسه خانه مطبوعات آذربایجان شرقی مشخص شد ۶ شهریور ۱۳۹۸
رئیس کار گروه هماهنگی ، حمایت و توسعه محتوا و خدمات فرهنگی فضای مجازی آذربایجان شرقی منصوب شد ۶ شهریور ۱۳۹۸
سیزدهمین جشنواره روز ملی صنعت چاپ ۶ شهریور ۱۳۹۸
ترکیب جدید هیات رئیسه خانه مطبوعات آذربایجان شرقی مشخص شد ۶ شهریور ۱۳۹۸
ترکیب جدید هیات رئیسه خانه مطبوعات آذربایجان شرقی ۶ شهریور ۱۳۹۸
ترکیب جدید هیات رئیسه خانه مطبوعات آذربایجان شرقی مشخص شد ۶ شهریور ۱۳۹۸
سیزدهمین جشنواره روز ملی صنعت چاپ ۵ شهریور ۱۳۹۸
سه نفر از مفاخر فرهنگ و ادب آذربایجان شرقی تجلیل می شود ۵ شهریور ۱۳۹۸
پردیس سینمایی در هشترود احداث می شود ۴ شهریور ۱۳۹۸
مدی کل : هر روز 17 اجرای عمومی هنر نمایش در آذربایجان شرقی ۴ شهریور ۱۳۹۸
تجلیل از مفاخر فرهنگ و ادب آذربایجان در ویژه برنامه برنامه عصر کتاب تبریز ۴ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه آثار خوشنویسی در مرند برپا می شود ۴ شهریور ۱۳۹۸
پردیس سینمایی در هشترود احداث می شود ۴ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : پروژه های فرهنگی در حال استهلاک است ۳ شهریور ۱۳۹۸
نتایج مسابقه عکاسی از سیزدهمین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران اعلام شد ۳ شهریور ۱۳۹۸
معاون هنری و سینمایی: داوری جشنواره فیلم کودک و نوجوان توسط نونهالان ۳ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : سرانه فرهنگی آذربایجان شرقی << 2 سانتی متر مربع >> است ۲ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : پروژه های فرهنگی در حال استهلاک است ۲ شهریور ۱۳۹۸
وزیر ارشاد : روند جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران رو به رشد است ۲ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : سرمایه گذاری ها به دسمت فرهنگ و هنر سوق یابد ۲ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : سرانه فرهنگی آذربایجان شرقی << 2 سانتی متر مربع >> است ۲ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : نمی گذاریم جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران زمین بماند ۲ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : سرانه فرهنگی آذربایجان شرقی << 2 سانتی متر مربع >> است / پروژه های فرهنگی در حال استهلاک است ۲ شهریور ۱۳۹۸
برگزیده های جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران معرفی شدند ۲ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل : سرانه فرهنگی آذربایجان شرقی << 2 سانتی متر مربع >> است ۲ شهریور ۱۳۹۸
نماینده مردم اهر و هریس: وزارت ارشاد بودجه فرهنگی را عادلانه در بین شهرستان ها توزیع کند ۲ شهریور ۱۳۹۸