• شوراها و کمیته های تخصصی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی و انجمنهای مربوطه

http://azarsh.farhang.gov.ir/fa/shafaf/anjomanhaشوراها و کمیته های تخصصی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی

 

کارگروه توسعه  مدیریت

(1)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

 

1

محمد

محمدپور

مدیر کل

رئیس کار گروه

2

 

فتح زاده

معاون توسعه ی مدیریت وسرمایه ی انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان

عضو کارگروه ونماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

 

3

علی

پیروزمنش

معاون توسعه ی مدیریت ومنابع انسانی

دبیروعضوکارگروه

4

علی

محرمی

معاون هنری و سینمایی

عضو کارگروه

5

وحید

حسین زاده

معاون فرهنگی و رسانه

عضو کارگروه

6

خدایار

خدایی

رئیس اداره حراست

عضو کارگروه

 

احمد

دادرس فیاضی

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسﻼمی شهرستان مراغه

عضو کارگروه

 

 

کمیته تخصصی دولت الکتروﻧیک  وهوشمند سازی

(2)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

 

1

محمد

محمدپور

مدیر کل

رئیس کمیته

2

مﺠید

علیزاده

کارشناس مسئول فﻨاوری اطﻼعات

دبیر  کمیته

3

علی

پیروزمنش

معاون توسعه ی مدیریت ومنابع انسانی

عضو کمیته

4

سید ناصر

سیدی

مسئول روابط عمومی

عضو کمیته

5

علی

افشنگی

رئیس اداره اموراداری،مالی وﭘشتیباﻧی

عضو کمیته

6

مریم

هاشمی

رئیس گروه طرح و برنامه و تحول اداری

عضو کمیته

 

کمیته تخصصی ساختار وفناوری های مدیریتی

(3)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

 

1

محمد

محمدپور

مدیر کل

رئیس کمیته

2

علی

پیروزمنش

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی

دبیر کمیته

3

علی

محرمی

معاون هنری و سینمایی

عضو کمیته

4

وحید

حسین زاده

معاون فرهنگی و رسانه

عضو کمیته

5

محمدرضا

برﻧا

ذیحساب

عضو  کمیته

6

علی

افشنگی

رئیس اداره اموراداری،مالی وﭘشتیبانی

عضو کمیته

 

 

 

 

 

 

 

کمیته تخصصی   سرمایه اﻧسانی

(4)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

 

1

علی

پیروزمنش

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی

رئیس کمیته

2

مصطفی

گﻨﺠوی

کارشناس مسئول اموراداری

دبیر  کمیته

3

مریم

هاشمی

رئیس گروه طرح و برنامه و تحول اداری

عضو کمیته

4

علی

افشنگی

رئیس اداره اموراداری،مالی وﭘشتیباﻧی

عضو کمیته

5

روشن

سلیماﻧزاده

کارشناس  آموزش وتحول اداری

عضو کمیته

 

 

 

 

کمیته تخصصی سلامت اداری وصیاﻧت از حقوق شهروﻧدی

(5)

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

 

1

محمد

محمدپور

مدیر کل

رئیس کمیته

2

علی

پیروزمنش

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی

عضو و نایب رئیس کمیته

3

محمد

باقرﭘور

کارشناس ارزیابی عملکرد

دبیر کمیته

4

خدایار

خدایی

رئیس اداره حراست

عضو کمیته

5

مﺠید

علیزاده

کارشناس مسئول فناوری اطﻼعات

عضو کمیته

6

سید ناصر

سیدی

مسئول روابط عمومی

عضو کمیته

 

 

 

کمیته تخصصی  مدیریت عملکرد

(6)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

 

1

محمد

محمدپور

مدیر کل

رئیس کمیته

2

علی

پیروزمنش

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی

عضو و نایب رئیس کمیته

3

محمد

باقرﭘور

کارشناس ارزیابی عملکرد

دبیر کمیته

4

مصطفی

گﻨﺠوی

کارشناس مسئول اموراداری

عضو کمیته

5

علی

افشنگی

رئیس اداره اموراداری،مالی وﭘشتیباﻧی

عضو کمیته

6

سید ناصر

سیدی

مسئول روابط عمومی

عضو کمیته

7

مریم

هاشمی

رئیس گروه طرح و برنامه و تحول اداری

عضو کمیته

 

 

 

 

 

کمیته تحقیق و بررسی تخلفات چاپخانه ها و واحدهای وابسته

(7)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

 

1

محمد

محمدپور

مدیرکل

دبیر کمیته

2

عبدالله

حسن زاده

نماینده حقوقی

عضو کمیته

3

خدایار

خدایی

رئیس اداره حراست

عضوکمیته

4

حسین

نوری وکیلی

کارشناس چاپ

عضوکمیته

5

سعید

آخوندی

پیشکسوت و فعال حوزه چاپ

عضوکمیته(برای دو سال )

 

 

کمیته تبلیغات استان

(8)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

1

محمد

محمدپور

مدیرکل

عضو کمیته

2

مریم

عباسی

کارشناس استانداری

عضو کمیته

3

حمید

اسد

کارشناس تبلیغات اداره کل

عضو کمیته

 

اسامی شورای بررسی فیلم و فیلمنامه استان

(9)

ردیف

نام

نام خانوادگی

تخصص

سمت

1

یداله

نوعصری

کارگردان فیلم

عضو شورا

2

سید وحید

فاطمی

فیلم ساز

عضوشورا

3

حسین

مهدی زاده

بازنشسته صدا و سیمای مرکز تبریز

عضو شورا

4

حسن

وحدانی

رئیس انجمن سینمای جوان تبریز

عضو شورا

5

اکبر

شریعت

فیلمنانه نویس

عضو شورا

6

علی

حاجی بلند

استاد دانشگاه

عضو شورا

7

علی

محرمی

معاون هنری و سینمایی

دبیر شورا

8

محمد

جاویدی

کارشناس امور سینمایی

مسئول دبیرخانه شورا

 

 

 

 

 

 

شورای آموزش آموزشگاه‌های آزاد سینمایی استان

                                                         (11)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

 

1

محمد

محمدپور

مدیر کل

رئیس شورا

2

علی

محرمی

معاون هنری و سینمایی

عضو شورا

3

یونس

زواری

رئیس گروه سینمایی و سمعی و بصری

عضو شورا

4

محمد

جاویدی

کارشناس امور سینمایی

عضو شورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای ارزیابی و نظارت بر نمایش استان

(17)

ردیف

نام

نام خانوادگی

تخصص

سمت

1

احمد

شیرین دل

بازنشسته صدا و سیمای مرکز تبریز

عضو شورا

2

عباس

عباس زاده

استاد دانشگاه

عضو شورا ( روحانی)

3

مهدی

لزیری

کارگردان و بازیگر تئاتر

عضو شورا

4

سیروس

مصطفی

کارگردان و بازیگر تئاتر

عضو شورا

5

مینا

اکبری ناصر

کارگردان و بازیگر تئاتر

عضو شورا

 

 

 

 

 

شورای موسیقی و شعر استان

(19)

ردیف

نام

نام خانوادگی

تخصص

سمت

1

فرشید

بزرگی

آواز سنتی

عضو شورا

2

مهداد

کرباسی دهخوارقانی

پیانو

عضو شورا

3

مسعود

امیر سپهر

آواز پاپ

عضو شورا

4

شهریار

صدیق باهران

تار آذربایجانی

عضو شورا

5

بابک

بهجت

سنتور

عضو شورا

6

ایوب

شهبازی

شاعر

عضو شورا

7

مختار

صدر محمدی

شاعر

عضو شورا

 

شورای آموزش  مهارتی کار و دانش

(20)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

1

محمد

محمد پور

مدیر کل

رئیس شورا

2

علی

محرمی 

معاون هنری و سینمایی

جانشین رئیس شورا

3

خدایار

خدایی

رئیس اداره حراست

عضوشورا

4

بهمن

سلمانی

مسئول آموزش و تکریم

عضوشورا

 

 

شورای رسیدگی و نظارت برآموزشگاه‌های آزاد هنری در رشته موسیقی

(21)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی / تخصص

سمت

 

1

محمد

محمد پور

مدیر کل

رئیس شورا

2

علی

محرمی 

معاون هنری و سینمایی

جانشین رئیس شورا

3

ابراهیم

لایقی

معاون قرآن و عترت

عضوشورا

4

بهمن

سلمانی

مسئول آموزش و تکریم

عضوشورا

5

اسفندیار

قره باغی

خواننده

عضوشورا

6

غلامرضا

میرزا زاده

آهنگساز

عضوشورا

 

شورای رسیدگی و نظارت برآموزشگاه‌های آزاد هنری در رشته نمایش

(22)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی / تخصص

سمت

 

1

محمد

محمد پور

مدیر کل

رئیس شورا

2

علی

محرمی 

معاون هنری و سینمایی

جانشین رئیس شورا

3

ابراهیم

لایقی

معاون قرآن و عترت

عضوشورا

4

بهمن

سلمانی

مسئول آموزش و تکریم

عضوشورا

5

رامین

ریاضی

کارگردان و بازیگر

عضوشورا

6

نازیلا

ایرانزاد

کارگردان و بازیگر

عضوشورا

شورای رسیدگی و نظارت برآموزشگاه‌های آزاد هنری در رشته خوشنویسی

(23)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی / تخصص

سمت

 

1

محمد

محمد پور

مدیر کل

رئیس شورا

2

علی

محرمی 

معاون هنری و سینمایی

جانشین رئیس شورا

3

ابراهیم

لایقی

معاون قرآن و عترت

عضوشورا

4

بهمن

سلمانی

مسئول آموزش و تکریم

عضوشورا

5

حسن

تقی زاده کرمانی  

خوشنویس

عضوشورا

6

یونس

نصیری

خوشنویس

عضوشورا

 

 

 

شورای رسیدگی و نظارت برآموزشگاه‌های آزاد هنری در رشته  هنرهای تجسمی

(24)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی /  تخصص

سمت

 

1

محمد

محمد پور

مدیر کل

رئیس شورا

2

علی

محرمی 

معاون هنری و سینمایی

جانشین رئیس شورا

3

ابراهیم

لایقی

معاون قرآن و عترت

عضوشورا

4

بهمن

سلمانی

مسئول آموزش و تکریم

عضوشورا

5

کریم

صدق روحی 

هنرمند تجسمی

عضوشورا

6

احمد

وجدنیا 

هنرمند تجسمی

عضو شورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن اولیا و مربیان هنرستان اقبال آذر

(29)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی / تخصص

سمت

1

جواد

محمددخت

مدیرهنرستان اقبال آذر

رئیس انجمن

2

نعمت

ولی نژاد 

رئیس انجمن اولیا و مربیان

عضو انجمن

3

رقیه

نادری

اولیای دانش آموز

عضو انجمن

4

رامین

مهشید فر

اولیای دانش آموز

عضو انجمن

5

کریم

آریا خواه

اولیای دانش آموز

عضو انجمن

6

فرهاد

باغشمال

اولیای دانش آموز

عضو انجمن

7

شاهرخ

پناهی

مدرس

عضو انجمن

 

 

 

 

 

 

انجمن اولیا و مربیان هنرستان میرک

(33)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

1

غلامرضا

برادران حسن زاده

مدیر هنرستان میرک

رئیس انجمن

2

مریم

اخروی

نماینده انجمن اولیاء و مربیان

رئیس انجمن

3

یوسف

بنکال

اولیای دانش آموز

نائب رئیس  انجمن

4

حسن

زرگری

اولیای دانش آموز

منشی

5

بهزاد 

پرتوی

اولیای دانش آموز

عضو انجمن

6

اصغر

ستاری

اولیای دانش آموز

عضو انجمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن اولیا و مربیان هنرستان کوثر

(37)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

1

قاسم

فتاحی

اولیای دانش آموز

رئیس انجمن

2

میر علی اصغر

مرتضوی

اولیای دانش آموز

نایب رئیس انجمن

3

کریم

ذرخورد

اولیای دانش آموز

منشی

4

الهام

مرادی

اولیای دانش آموز

عضو انجمن

5

زیبا

میرزا محمدی

اولیای دانش آموز

عضو انجمن

6

معصومه

امیر ناصری

اولیای دانش آموز

عضو انجمن

7

فرزانه

شرق

مدیر هنرستان کوثر

عضو انجمن

 

شورای نگارخانه­های استان

(38)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی یا تخصص

سمت

1

علی

محرمی 

معاون هنری و سینمایی

رئیس شورا

2

محمد علی

جدید­الاسلام

عکاس

عضوشورا

3

رحیم

بقال اصغری

کاریکاتوریست

عضوشورا

4

ابراهیم

حسین زاده مقبلی

نقاش

عضو شورا

5

یونس

حسین خواه

رئیس گروه امور هنری

عضوشورا

6

آیسان

شیوا

کارشناس هنرهای تجسمی

عضوشورا

 

 

شورای موسسات تک منظوره هنری- بخش موسیقی

(39)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی/تخصص

سمت

 

محمد

محمد پور

مدیر کل

رئیس شورا

 

علی

محرمی 

معاون هنری و سینمایی

عضو شورا

 

یونس

حسین خواه

رئیس گروه امور هنری

عضوشورا

1

علی

رضایی

کارشناس موسیقی

عضو شورا

2

آیدین

شاطریان

نوازنده تار

عضو شورا

 

 

شورای موسسات تک منظوره هنری- بخش نمایش

(40)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی / تخصص

سمت

1

محمد

محمدپور

مدیر کل

رئیس شورا

2

علی

محرمی 

معاون هنری و سینمایی

عضو شورا

3

یونس

حسین خواه

رئیس گروه امور هنری

عضوشورا

4

ایوب

حسنی

کارشناس تئاتر

عضو شورا

5

عبدالحسین

لاله

کارگردان تئاتر

عضو شورا

 

 

شورای موسسات تک منظوره هنری- بخش تجسمی

(41)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی / تخصص

سمت

1

محمد

محمدپور

مدیر کل

رئیس شورا

2

علی

محرمی 

معاون هنری و سینمایی

عضو شورا

3

یونس

حسین خواه

رئیس گروه امور هنری

عضوشورا

4

فریده

مرادی

کارشناس موسسات هنری

عضو شورا

5

رحیم

چرخی

نگارگر

عضو شورا

 

 

شورای موسسات تک منظوره هنری- بخش مد و لباس

(42)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی / تخصص

سمت

1

محمد

محمدپور

مدیر کل

رئیس شورا

2

علی

محرمی 

معاون هنری و سینمایی

عضو شورا

3

یونس

حسین خواه

رئیس گروه امور هنری

عضوشورا

4

آیسان

شیوا

کارشناس هنرهای تجسمی

عضوشورا

5

پروین

بابائی

طراح لباس

عضو شورا