• پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟    
تاریخ
جنسیت:
سن:    
تحصیلات:    
شغل:    
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر؟    
1- نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
2- نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
3-انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
4- نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
5- امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمات
6- به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
7- راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت در خواست ها
8- دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
9- تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
10- تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
11-میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
12- نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
13- دریافت یکباره مدرک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در همگام مراجعه
14- ارائه اطلاعات تکراری(کپی شناسنامه،کارت ملی،ارائه چندباره اطلاعات) به واحدهای مختلف
15- احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت
16- احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه موردنظر خود دارید مرقوم فرمایید: