فرم نظر سنجی- طرح تکریم ارباب رجوع
طرح تکریم ارباب رجوع
1- محل مراجعه :  
2- برای چه کاری و یا دریافت چه خدمتی مراجعه نموده‌اید؟    
3- آیا اطلاع‌رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟
4- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
5- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته‌اند، مرقوم فرمایید.    
6- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته‌اند را مرقوم فرمایید. (با ذکر نوع برخورد)    
7- آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟
8- چنانچه در خواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است، لطفا آن را مرقوم فرمایید (با ذکر مورد و فرد مورد نظر)    
درصورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید
نام و نام خانوادگی    
شماره تماس    
آدرس ایمیل