• شناسنامه خدمت

 

شناسه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

n

17021284000

صدور مجوز برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها و مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

 

pag

17021284100

صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری

internet

pag

17021284101

صدور مجوز جشنواره ها و مجامع فرهنگی

 internet

pag

17021284102

صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی

 internet

pag

17021284103    

صدور مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی 

 internet

pag

17021284104

صدور مجوز برگزاری مسابقات بازی های رایانه ای   

 internet

 pag

 

17041285000

صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی و مذهبی

 internet

 n

 

17021286000

صدور مجوز نشر و چاپ کتاب (مکتوب و دیجیتال)

 

pag

17021286100

پروانة نشر

 internet

pag

17021286101

صدور مجوز قبل از چاپ کتاب

 internet

pag

17021286102

صدور مجوز بعد از چاپ کتاب(اعلام وصول)

 internet

pag

13011286103 

صدور مجوز app store ها

 internet

 n

 

17021287000

صدور مجوز ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

 

pag

17021287100

صدور مجوز ورود و خروج کتاب

 internet

pag

17021287101

صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی

internet

pag

17021287102

صدور مجوز ترخیص محصولات فرهنگی

 internet

pag

17021287103  

صدور مجوز صدور محصولات فرهنگی

 internet

pag

17021287104

صدور مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

 internet

pag

17021287105

صدور مجوز ورود اوراق و اسناد( توسط شرکت های حمل و نقل سریع)

 internet

pag

17021287106

صدور مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

 internet

pag

17021287107

صدور مجوز خروج  فیلم از کشور

 internet

pag

17021287108

صدور مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور

 internet

 n

 

13011288000

پروانة تأسیس و بهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته

 

pag

13011288100

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

 internet

pag

13011288101

صدور پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

 internet

pag

17031288102

صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

internet 

pag

17031288103  

صدور مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

internet 

pag

17031288104

صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

internet 

 n

 

17021289000

صدور مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب

 

pag

17021289100

صدور مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب  و بسته بندی

 internet

pag

17021289101

صدور مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

 internet

pag

17021289102

صدور مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

 internet

 n

 

17031290000

صدور مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبر نگاران رسانه های گروهی خارجی

 

pag

17031290100

صدور پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائة خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

 internet

pag

17031290101

صدور مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

 internet

pag

17031290102

صدور مجوز ورود و خروج تجهیزات حرفه ای(ویژة نمایندگان رسانه های خارجی)

 internet

pag

17031290103

صدور مجوز فعالیت مترجمان (جهت همراهی با خبرنگاران خارجی)

 internet

pag

17031290104

صدور مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی

 internet

pag

17031290105

صدور مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

 internet

pag

17031290106

صدور مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

 internet

 n

 

17021291000

صدور پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

 

pag

17021291100

صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

 enternet

pag

17021291101

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

 enternet

pag

17021291102

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

 enternet

pag

17021291103

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

 enternet

pag

17021291104

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

 enternet

pag

17021291105

صدور مجوز طرح های تبلیغاتی فیلمهای نمایش خانگی و سینمایی

 enternet

pag

17021291106

صدور مجوز طرح های تبلیغاتی کالاها و خدمات

 enternet

pag

17021291107

صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی

 internet

 n

 

17021292000

صدور پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری

 

 pag

17021292100

صدور مجوز انتشار نشریه عمومی

enternet

pag 

17021292101

صدور مجوز انتشار نشریه داخلی

 enternet

pag 

17021292102

صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

 enternet

pag 

17031292103

صدور پروانه فعالیت خبرگزار ی داخلی

 enternet

 n

 

13011293000

صدور پروانه نمایندگی توزیع و فروش نشریات

 

 

pag 

17021293100

صدور پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

 internet

pag 

13011293101

صدور مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

 internet

 pag

 

17021294000

ارائه گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی

 internet

 pag

 

17021295000

صدور پروانه نویسندگی مطبوعاتی  و خبرنگاری

 internet

 n

 

17021296000

صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

 

pag 

17021296100

صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

 internet

pag

17021296101

صدور مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

 internet

 pag

 

18081297000

صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک  مطبوعاتی

 internet

 n

 

17031298000

صدور پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم

 

pag 

17031298100

صدور پروانة ساخت فیلم سینمایی

 internet

pag 

17031298101

صدور پروانه ساخت فیلم ویدیویی

 internet

pag 

17031298102

صدور پروانة مالکیت فیلم سینمایی

 internet

pag 

17031298103

صدور پروانه مالکیت و نمایش فیلم ویدیویی( ویژه مراکز خاص)

 internet

pag 

17031298104

صدور پروانة نمایش فیلم سینمایی

 internet

pag 

17031298105

صدور پروانه نمایش نمونه( آنونس) فیلم سینمایی

 internet

pag 

17031298106

صدور پروانه نمایش آنونس مواد تبلیغاتی

 internet

pag 

17031298107

صدور پروانة نمایش ویدئویی ویژه  شبکة نمایش خانگی

 internet

n

 

13011299000

صدور مجوز تاسیس مرکز، موسسه، کانون و انجمن فرهنگی وهنری

 

pag 

13011299100

صدور مجوز موسسه تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامه

 internet

pag 

13011299101

صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای سینمایی

 internet

pag 

13011299102

صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)

 internet

pag 

13011299103

صدور مجوز تاسیس موسسه ویدیو رسانه

 internet

pag 

13011299104

صدور مجوز تأسیس مرکز پشتیبانی فنی سینمایی و سمعی بصری- استودیو سینمایی

 internet

pag 

13011299105

صدور پروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

internet 

pag 

17021299106

صدور پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

 internet

pag 

13011299107

صدور پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

 internet

pag 

17031299108

صدور پروانة فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

 internet

pag 

17031299109

صدور مجوز انتشار آثار صوتی

 internet

pag 

17031299110

صدور مجوز انتشار کتاب گویا

 internet

pag 

13011299111

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

 internet

pag 

13011299112

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

 internet

pag 

17041299113

صدور مجوز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

 internet

pag 

17041299114

صدور مجوز تأسیس کتابخانه عمومی مسجد

 internet

pag 

17041299115

صدور پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت

 internet

pag 

13011299116

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

 internet

pag 

13011299117

صدور مجوز تأسیس مؤسسه تولید و تامین بازیهای رایانه ای

 internet

 n

 

17031300000

صدور پروانه افتتاح و بهره برداری از سالن سینما

 

pag 

15021300100

صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی

internet

pag 

17031300101

صدور پروانة فعالیت سالن نمایش فیلم

 internet

pag 

13011300102

صدور کارت مدیریت سینماها

 internet

 pag

 

17021301000

صدور مجوز استفاده از تجهیزات ماهواره

 internet

n

 

18081302000

صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

 

pag 

18081302100

صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

 internet

pag 

18051302101

صدور مجوز توسعه دوره ها برای آموزشگاه آزاد سینمایی

 internet

 n

 

17021303000

صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی

 

pag 

17021303100

صدور مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت

 internet

pag 

17021303101

صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) کمتر از 500 نفر

 internet

pag

17021303102

صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) بیشتر از 500 نفر

 internet

pag 

17021303103

صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از 500 نفر

 internet

pag 

17021303104

صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از 500 نفر

 internet

 pag

 

17021304000

صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم  و نشانه ها

 internet

 pag

 

17021305000

صدور مجوز تاسیس نگارخانه

 internet

 n

 

17021306000

صدور پروانه اجرای نمایش

 

pag 

17021306100

صدور پروانه اجرای نمایش های صحنه ای، تعزیه و خیابانی

 internet

pag 

17021306101

صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

 internet

pag 

17021306102

صدور پروانه صلاحیت هنری- هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

 internet

 pag

 

18051307000

صدور مجوز راه اندازی و توسعه دوره های آموزشی مهارتی کاردانش و آزاد

 internet

 n

 

18081308000

صدور مجوز فعالیت آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی، موسیقی، نمایشی و سنتی

 

pag 

18081308100

صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

 internet

pag 

18081308101

صدور مجوز آموزشگاه آزاد  هنری -نمایشی، تجسمی

 internet

pag 

13011308102

صدور کارت صلاحیت تدریس

 internet

 pag

 

17031309000

ارائه گواهی ثبت رسانه های بر خط اختصاصی

 internet

 n

 

17021310000

صدور مجوز فعالیت های فرهنگی دیجیتال

 

pag

17021310100

صدور گواهی ثبت نرم افزار فرهنگی

 internet

pag 

17021310101

صدور مجوز نشر نرم افزار فرهنگی

 internet

pag 

17021310102

صدور مجوز تکثیر نرم افزار فرهنگی

 internet

pag 

13011310103

صدور مجوز کارخانجات تکثیر

 internet

pag 

17031310104

صدور مجوز رسانه های بر خط پیام ده، تلفن همراه

 internet

pag 

17021310105

صدور مجوز نرم افزار فرهنگی موبایل

 internet

pag 

17021310106

صدور مجوز آهنگ های پیشواز

 internet

pag 

17031310107

صدور مجوز تلویزیونهای هوشمند

 internet

pag 

17031310108

صدور مجوز سایر تکنولوژیهای نوین

 internet

pag 

17021310109

صدور مجوز بازی سرا ها و کافی نت ها

 internet

 pag

 

17031311000

صدور مجوز توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری، شنیداری(فروشگاه های فیزیکی و اینترنتی)

 internet

 pag

 

17021312000

صیانت از آثار و پدیدآورندگان فرهنگی

 internet

 pag

 

17021313000

حمایت های متمرکز فرهنگی

 internet


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۳۸