آگهی مزایده و مناقصه

آگهی مزایده برون سپاری بخشی از مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز
اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در نظر دارد به استناد ماده 5 قانون تنظیم مقررات مالی دولت(2) و آئین نامه اجرایی آن و قانون برگزاری مناقصات عمومی بخشی از فضای مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن را به همراه اموال منقول و تجهیزات اداری به موسسات ، انجمن هاو سایر صنوف فرهنگی و هنری دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از ارزیابی صلاحیت فنی و اخلاقی لازم بصورت اجاره و با شرایط ذیل واگذار نماید.
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۱۱
[ تعداد بازدید : ۱۵۵ ]
آگهی مزایده واگذاری مراکز فرهنگی و هنری به روش اجاره
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در نظر دارد به استناد ماده 5 قانون تنظیم مقررات مالی دولت(2) و آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات عمومی برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرستانهای تبریز، سراب،بستان آباد،ورزقان، هریس،اهر،خسروشاه را به شرح جدول زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی و بصورت اجاره سالانه واگذار نماید.
۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲
[ تعداد بازدید : ۹۲۴ ]
آگهی مزایده واگذاری مراکز فرهنگی و هنری به روش اجاره
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در نظر دارد به استناد ماده 5 قانون تنظیم مقررات مالی دولت(2) و آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات عمومی برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرستانهای تبریز، میانه، ملکان ، بناب، مراغه، عجب شیر، اسکو، آذر شهر را به شرح جدول زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی و بصورت اجاره سالانه واگذار نماید.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۹
[ تعداد بازدید : ۹۸۰ ]
آگهی مناقصه خرید سیستم نرم‌افزاری تحت وب اداری و مالی
آگهی مناقصه خرید سیستم نرم‌افزاری تحت وب اداری و مالی بصورت جامع و یکپارچه
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۹:۵۴
[ تعداد بازدید : ۵۸۸ ]
آگهی مزایده- مزایده اول
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری در شهرستان‌های‌ تبریز، میانه، اهر، آذرشهر و عجبشیر را به شرح جدول زیر به صورت اجاره سالانه با امکان تمدید سه ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی اقدام نماید.
واگذاری مراکز بر پایه اجاره‌بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به علاوه پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز مصرفی در برخی مراکز به صورت تعیین شده و سایر هزینه‌های مرتبط با قرارداد خواهد بود.
۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۳۲
[ تعداد بازدید : ۵۱۸ ]
آگهی فراخوان ارزیابی شرکت
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به ارزیابی شرکت‌های واجد شرایط، جهت برگزاری مناقصه تامین تجهیزات مورد نیاز اقدام نماید
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۶
[ تعداد بازدید : ۵۶۲ ]
آگهی مزایده
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری،نگارخانه مجتمع فرهنگی سینمایی 22بهمن تبریز را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت لازم بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نماید.
۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۲ ]
فراخوان عمومی مناقصه واگذاری مدیریت خدمات آموزشی
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در نظر دارد به استناد ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری مدیریت خدمات آموزشی و پرورشی سه باب هنرستان تابعه در شهرستان تبریز از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت فنی و مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید.
۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۷:۲۴
[ تعداد بازدید : ۵۵۶ ]
فراخوان مناقصه امور راهبری، نگهداری و تعمییرات تاسیسات (مکانیکی و الکتریکی) - (مرحله اول- نوبت دوم)
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی در نظردارد امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات (مکانیکی و الکتریکی) خود را در 12 مرکز تابعه خود در شهرستان تبریز از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی و توان مالی واگذار نماید.
۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۴۶
[ تعداد بازدید : ۲۸۷ ]
فراخوان مناقصه امور راهبری، نگهداری و تعمییرات تاسیسات (مکانیکی و الکتریکی) - (مرحله اول- نوبت اول)
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی در نظردارد امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات (مکانیکی و الکتریکی) خود را در 12 مرکز تابعه خود در شهرستان تبریز از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی و توان مالی واگذار نماید.
۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۴۴
[ تعداد بازدید : ۳۱۸ ]
آگهی مزایده مرحله دوم - نوبت دوم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرهای تبریز، خسروشاه، جلفا، ملکان، ورزقان و هریس را به شرح جدول زیر به صورت اجاره به اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی دارای صلاحیت لازم بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نماید.
۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴
[ تعداد بازدید : ۵۸۲ ]
آگهی مزایده مرحله دوم - نوبت اول
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرهای تبریز، خسروشاه، ملکان، ورزقان و هریس را به شرح جدول زیر به صورت اجاره به اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی دارای صلاحیت لازم بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نماید.
۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۲
[ تعداد بازدید : ۵۳۰ ]
آگهی مزایده مرحله اول- نوبت دوم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرهای تبریز، خسروشاه، جلفا، ملکان، ورزقان و هریس را به شرح جدول زیر به صورت اجاره به اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی دارای صلاحیت لازم بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نماید.
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۳۰
[ تعداد بازدید : ۳۸۰ ]
آگهی مزایده مرحله اول- نوبت اول
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرهای تبریز، خسروشاه، جلفا، ملکان، ورزقان و هریس را به شرح جدول زیر به صورت اجاره به اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی دارای صلاحیت لازم بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نماید.
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۷
[ تعداد بازدید : ۳۳۷ ]
آگهی مزایده مرحله دوم- نوبت اول
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرهای تبریز، بناب و شبستر را به شرح جدول زیر به صورت اجاره سالانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی واگذار نماید.
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۸:۵۸
[ تعداد بازدید : ۳۶۹ ]
صفحه ۱ از ۲ ۲

آگهی مزایده برون سپاری بخشی از مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز
اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در نظر دارد به استناد ماده 5 قانون تنظیم مقررات مالی دولت(2) و آئین نامه اجرایی آن و قانون برگزاری مناقصات عمومی بخشی از فضای مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن را به همراه اموال منقول و تجهیزات اداری به موسسات ، انجمن هاو سایر صنوف فرهنگی و هنری دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از ارزیابی صلاحیت فنی و اخلاقی لازم بصورت اجاره و با شرایط ذیل واگذار نماید.
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۱۱
[ تعداد بازدید : ۱۵۵ ]
آگهی مزایده واگذاری مراکز فرهنگی و هنری به روش اجاره
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در نظر دارد به استناد ماده 5 قانون تنظیم مقررات مالی دولت(2) و آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات عمومی برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرستانهای تبریز، سراب،بستان آباد،ورزقان، هریس،اهر،خسروشاه را به شرح جدول زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی و بصورت اجاره سالانه واگذار نماید.
۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲
[ تعداد بازدید : ۹۲۴ ]
آگهی مزایده واگذاری مراکز فرهنگی و هنری به روش اجاره
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در نظر دارد به استناد ماده 5 قانون تنظیم مقررات مالی دولت(2) و آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات عمومی برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرستانهای تبریز، میانه، ملکان ، بناب، مراغه، عجب شیر، اسکو، آذر شهر را به شرح جدول زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی و بصورت اجاره سالانه واگذار نماید.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۹
[ تعداد بازدید : ۹۸۰ ]
آگهی مناقصه خرید سیستم نرم‌افزاری تحت وب اداری و مالی
آگهی مناقصه خرید سیستم نرم‌افزاری تحت وب اداری و مالی بصورت جامع و یکپارچه
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۹:۵۴
[ تعداد بازدید : ۵۸۸ ]
آگهی مزایده- مزایده اول
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری در شهرستان‌های‌ تبریز، میانه، اهر، آذرشهر و عجبشیر را به شرح جدول زیر به صورت اجاره سالانه با امکان تمدید سه ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی اقدام نماید.
واگذاری مراکز بر پایه اجاره‌بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به علاوه پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز مصرفی در برخی مراکز به صورت تعیین شده و سایر هزینه‌های مرتبط با قرارداد خواهد بود.
۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۳۲
[ تعداد بازدید : ۵۱۸ ]
آگهی فراخوان ارزیابی شرکت
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به ارزیابی شرکت‌های واجد شرایط، جهت برگزاری مناقصه تامین تجهیزات مورد نیاز اقدام نماید
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۶
[ تعداد بازدید : ۵۶۲ ]
آگهی مزایده
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری،نگارخانه مجتمع فرهنگی سینمایی 22بهمن تبریز را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت لازم بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نماید.
۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۲ ]
فراخوان عمومی مناقصه واگذاری مدیریت خدمات آموزشی
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در نظر دارد به استناد ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری مدیریت خدمات آموزشی و پرورشی سه باب هنرستان تابعه در شهرستان تبریز از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت فنی و مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید.
۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۷:۲۴
[ تعداد بازدید : ۵۵۶ ]
فراخوان مناقصه امور راهبری، نگهداری و تعمییرات تاسیسات (مکانیکی و الکتریکی) - (مرحله اول- نوبت دوم)
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی در نظردارد امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات (مکانیکی و الکتریکی) خود را در 12 مرکز تابعه خود در شهرستان تبریز از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی و توان مالی واگذار نماید.
۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۴۶
[ تعداد بازدید : ۲۸۷ ]
فراخوان مناقصه امور راهبری، نگهداری و تعمییرات تاسیسات (مکانیکی و الکتریکی) - (مرحله اول- نوبت اول)
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی در نظردارد امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات (مکانیکی و الکتریکی) خود را در 12 مرکز تابعه خود در شهرستان تبریز از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی و توان مالی واگذار نماید.
۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۴۴
[ تعداد بازدید : ۳۱۸ ]
آگهی مزایده مرحله دوم - نوبت دوم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرهای تبریز، خسروشاه، جلفا، ملکان، ورزقان و هریس را به شرح جدول زیر به صورت اجاره به اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی دارای صلاحیت لازم بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نماید.
۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴
[ تعداد بازدید : ۵۸۲ ]
آگهی مزایده مرحله دوم - نوبت اول
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرهای تبریز، خسروشاه، ملکان، ورزقان و هریس را به شرح جدول زیر به صورت اجاره به اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی دارای صلاحیت لازم بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نماید.
۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۲
[ تعداد بازدید : ۵۳۰ ]
آگهی مزایده مرحله اول- نوبت دوم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرهای تبریز، خسروشاه، جلفا، ملکان، ورزقان و هریس را به شرح جدول زیر به صورت اجاره به اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی دارای صلاحیت لازم بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نماید.
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۳۰
[ تعداد بازدید : ۳۸۰ ]
آگهی مزایده مرحله اول- نوبت اول
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرهای تبریز، خسروشاه، جلفا، ملکان، ورزقان و هریس را به شرح جدول زیر به صورت اجاره به اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی دارای صلاحیت لازم بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نماید.
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۷
[ تعداد بازدید : ۳۳۷ ]
آگهی مزایده مرحله دوم- نوبت اول
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرهای تبریز، بناب و شبستر را به شرح جدول زیر به صورت اجاره سالانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی واگذار نماید.
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۸:۵۸
[ تعداد بازدید : ۳۶۹ ]
صفحه ۱ از ۲ ۲